Presentatie Dorpsbouwkundige Lucas Reijmer

Tijdens de jaarvergadering van VKK Gelderland op 27 maart 2012 gaf Dorpsbouwkundige Lucas Reijmer een presentatie. Hierin geeft hij 2 voorbeelden van zijn werk.

Dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) hebben regelmatig te maken met ruimtelijke vraagstukken, waarvoor ze deskundig advies willen inwinnen. Men wil bijvoorbeeld een dorpshuis uitbreiden, een dorpsplein aanleggen of werk maken van woningbouw.

Hoe pak je dit aan? Waar moet je rekening mee houden?
Men zoekt een adviseur, die opkomt voor het dorp, maar die ook goede contacten heeft met de gemeente. En natuurlijk is het ook belangrijk dat het niet te veel gaat kosten. Om aan deze wensen tegemoet te komen heeft de Vereniging Kleine Kernen Gelderland samen met de Federatie Dorpshuizen Gelderland en het Gelders Genootschap (GG) de dorpsbouwkundige bedacht. De Provincie subsidieert dit, omdat ze het belangrijk vindt, dat bewoners zich inzetten voor de omgevingskwaliteit van kleine kernen. Daardoor blijven de kosten voor de dorpsbelangenorganisatie beperkt.

Interesse?
Neem contact op met Peter van Heek: info@vkkgelderland.nl of 0314-631168 (di-wo-do)

Hieronder is de presentatie mét notities te downloaden. Of KLIK HIER