Overheidsparticipatie, thema werkplaats nr. 14 KNHM

Werkplaats nummer 14 van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij staat in het teken van Overheidsparticipatie. De term ‘overheidsparticipatie’ duikt steeds meer op. In deze Werkplaats laten we zien wat de verschuiving van rollen betekent voor burgers én overheden. Lees ook hoe minister Spies van Binnenlandse Zaken aankijkt tegen deze vernieuwde samenwerking. Hoe kan een gemeente initiatiefnemers stimuleren en initiatieven ondersteunen? Welke organisatievormen van zelfredzaamheid zijn er? Met welke tips kunnen dorpsbelangenorganisaties hun gemeente enthousiast krijgen? 

Ga naar www.knhm.nl > publicaties > magazine De Werkplaats of klik op het plaatje hiernaast.