Dorpsplannengids

Hier vindt u de dorpsplannengids van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK). In deze gids hebben we de ideeën en de stand van zaken na enige tijd voor u op een rijtje gezet. We hopen dat al deze voorbeelden u zullen inspireren om ook in uw dorp of in uw gemeente een impuls te geven aan dorpsontwikkeling.

Sinds 2004 helpt de VKK met behulp van vrijwillige procesbegeleiders, dorpskernen in Gelderland met het opstellen van dorpsplannen. Op het moment van schrijven hebben 54 dorpskernen uit 21 gemeenten een dorpsplan geschreven. Deze dorpsplannen staan vol met ideeën van inwoners om de leefbaarheid en het woongenot in het dorp te behouden en te vergroten. Dit kunnen grote plannen zijn die veel tijd, geld en energie vragen voor de uitvoering, maar het zijn ook vaak de kleine dingen die snel samen kunnen worden opgepakt die de leefbaarheid een boost geven.

Stage opdracht
Stagiair Rutger Toorman, student Regional Development and Innovation aan hogeschool Van Hall Larenstein, heeft in 2012 alle actiepunten uit de dorpsplannen die met ondersteuning van de VKK zijn gemaakt, op een rij gezet. Vervolgens hebben we de dorpen gevraagd om aan te geven hoe de huidige stand van zaken is en of er tips gegeven kunnen worden over tegenslagen, waarmee rekening moet worden gehouden.

Leeswijzer en thema's
In de inhoudsopgave kunt u per thema zien welke onderwerpen er in dorpsplannen aan bod komen. Bij ieder onderwerp vindt u een tabel die overzicht geeft van de stand van zaken in de dorpen die naar aanleiding van hun dorpsplan met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan. De thema’s die we in deze gids hanteren, zien we vaak terug in de dorpsplannen:

  • Bouwen en Wonen
  • Jeugd en jongeren
  • Natuur cultuur toerisme en recreatie
  • Ondernemen en economie
  • Ouderen
  • Verenigingen en Sociale samenhang
  • Verkeer en bereikbaarheid
  • Voorzieningen
  • Zorg en welzijn
  • Overige onderwerpen

Per onderwerp wordt kort de stand van zaken per dorp genoemd met de specifieke toelichting die voor dat dorp van belang is. Per onderwerp melden we welke tips we kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen moeten worden bij de uitvoering.