Prodemos publiceert nieuwe uitkomsten monitor Burgerparticipatie

Prodemos publiceert nieuwe uitkomsten monitor Burgerparticipatie

Belangrijkste uitkomsten:

  • Gemeenten hebben steeds meer aandacht voor burgerparticipatie. Burgerparticipatie is vooral een taak voor het college van burgemeester en wethouders, terwijl gemeenteraden juist minder betrokken zijn.
  • Burgerparticipatie zit over de hele linie nog in de lift, maar directe democratie zoals burgerinitiatief en referenda zijn minder populair;
  • Belang van Internet als communicatiemiddel voor burgerparticipatie verdubbeld (weliswaar ten opzichte van een lage score uit 2009)
  • Gemeenten die bij thema burgerparticipatie vooral denken aan versterking van zelfredzaamheid van de samenleving (18%), zijn niet te vangen in een bepaalde categorie of perse ook uitblinkend bij andere vormen van burgerparticipatie.

Lees meer:

http://participatieportal.nl/?p=3237

participatieportal.nl

Alles over participatie op één plek