Leergang Actief Burgerschap en Overheidsparticipatie (ABOP)

De Vereniging van Kleine Kernen Gelderland start in de tweede helft van 2012 met een leergang over Actief Burgerschap en OverheidsParticipatie. Voor burgers, dorpsorganisaties, ambtenaren, raadsleden en wethouders.

Waarom een leergang ABOP

Veel burgers willen zich actief voor een plan, de buurt of het dorp inzetten: actief burgerschap. Zij merken echter, dat samenwerking veel van hen vraagt en dat het niet altijd eenvoudig is om iets voor elkaar krijgen in de gemeente. Daarnaast zoeken veel gemeenten, vanuit overtuiging, en om de kloof tussen burger en politiek te verminderen, naar manieren om meer verantwoordelijkheden over te laten aan burgers: overheidsparticipatie. Maar merken, dat dat veel vragen oproept. De leergang ABOP geeft heel praktische tips, maar gaat ook in op de onderliggende meer fundamentele vragen.

Kompas en kaarten

De leergang is opgezet vanuit de gedachte, dat ABOP een ontwikkeltraject is, een pad dat burgers en gemeente samen aflopen. Maar, indachtig de beroemde woorden “Reiziger, er is geen pad, een pad ontstaat door op weg te gaan”, geldt altijd weer: elke doelgroep en elke gemeente volgt zijn eigen traject. De leergang biedt daarvoor een “kompas” en “kaarten” aan.

Het “kompas” van de leergang geeft inzicht in de richtingen, waar je je gezamenlijk op kan oriënteren. Die richtingen bestaan uit:

  • de stip aan de horizon (waar willen we met elkaar naar toe)
  • inspirerende vergezichten (welke voorbeelden uit het land spreken ons erg aan)
  • de ontmoetingsplaats (hoe gaan we structureel samen met elkaar in gesprek)
  • de besluitvorming (wie bepaalt wat, rollen en verantwoordelijkheden)

De “kaarten” van de leergang geven inzicht in de route. In verschillende sessies worden de volgende kaarten behandeld: 

  • de start (de periode van de dialoog)
  • het begintraject (de periode van de eerste initiatieven en de gemeentelijke voorlopers)
  • het tweede deel van het traject (de periode van de bredere opvolging)
  • het derde deel van het traject (de periode van de organisatiebrede acceptatie)

Werkwijze

De “kaarten” van de leergang worden behandeld in open bijeenkomsten, waar verschillende burgergroepen en gemeenten op kunnen inschrijven. In die open bijeenkomsten vertellen verschillende sprekers, onder andere uit voorloper gemeenten, hoe het ontwikkeltraject van ABOP in diverse gemeenten verlopen is en wat andere gemeenten daarvan kunnen leren.

De “kompasrichtingen” worden behandeld in een aantal sessies binnen een bepaalde gemeente. Afhankelijk van de behoefte kunnen dat sessies zijn voor burgers, voor ambtenaren, voor raadsleden of voor een gemengde groep. Het kunnen ook klankbordsessies zijn voor specifieke ambtenaren (projectleider ABOP, dorpscontact functionaris e.d.). In de sessies worden gemeentespecifieke vragen doorgesproken en worden vervolgstappen verkend.

Kosten

Kosten voor de leergang zullen bescheiden zijn en worden in overleg vastgesteld.

Interesse in de leergang ABOP?

Vul dit formulier in als u graag meer informatie wilt ontvangen over de leergang Actief Burgerschap en Overheidsparticipatie van de Vereniging van Kleine Kernen Gelderland.