Hoe moet uw dorp er over 4 jaar uitzien? De dorpen rond Apeldoorn: Nieuwe toekomstagenda is nodig!

Hoe moet uw dorp er over 4 jaar uitzien?  De dorpen rond Apeldoorn:  Nieuwe toekomstagenda is nodig!

 

Werk mee aan de Toekomstagenda

   

Hoe moet uw dorp er over 4 jaar uitzien? Wat is er nodig voor uzelf, uw ouders of kinderen? Wat is er nodig voor uw werk of bedrijf? Wat heeft u al in gang gezet? Het kan om veel zaken gaan. Bijvoorbeeld gevaarlijke verkeerssituaties, inrichten van speelplekken, inrichting van de openbare ruimte? De onderwerpen in de toekomstagenda moeten wel binnen vier jaar kunnen worden gerealiseerd. Zaken, die veel langer duren, zoals woningbouw of het aanleggen van een bedrijventerrein, komen niet in de toekomstagenda.

Dorpsbewoners in de gemeente Apeldoorn kunnen nu meebepalen hoe de nabije toekomst van hun  dorp eruit komt te zien door een bijdrage te leveren aan het opstellen van de “Toekomstagenda Dorpen.“

Voorbeeld van Toekomstagenda dorpen 2006-2009:

http://www.apeldoorn.nl/data/TER/docs/leven/stad/toekomstagenda_dorpen_2006-2009.pdf

 

Nieuwe toekomstagenda is nodig!

Inmiddels is er grote behoefte aan een nieuw stadsdeelplan dorpen voor 2012-2015. Dat is in juridische zin een structuurplan, dat hoofdlijnen van gemeentelijk beleid vastlegt. Zo’n stadsdeelplan is gemeentelijk beleid in antwoord op een met de dorpen zelf opgestelde toekomstagenda.

 

De gemeente gaat op zoek naar alle zaken in de dorpen die op een betaalbare manier binnen vier jaar realiseerbaar zijn. Om betaalbaarheid te bevorderen nemen we in het onderzoek ook mee op welke manier de bevolking zelf kan en wil bijdragen in de totstandkoming van de plannen.

 

De vijf parallelle activiteiten zijn:

1. Een Netwerkprogramma met stakeholder dialogen

2. Een ‘meetmystreet’ aanpak

3. Inzet van Social Media

4. Uitvoeren van een Enquête

5. Jeugd via de scholen betrekken

Interactieve aanpak:

Om die toekomstagenda voor en door de dorpen op te kunnen stellen is een interactief traject nodig*, waarin alle ‘stakeholders’, dus belanghebbenden, actief betrokken worden, mee kunnen denken, en inputs kunnen leveren, voor:

 

 oplossingen voor problemen

 evaluatie van eerdere activiteiten daarop aangepaste vervolgacties

 goede ideeën en wensen m.b.t. ontwikkelingen in leefbaarheid, veiligheid, welzijn, duurzaamheid

 Ideeën m.b.t. beheer van voorzieningen, openbare ruimte

 mogelijkheden voor samenwerking

 welke eigen verantwoordelijkheid zij daar zelf in willen en kunnen nemen

 andere – ongedachte, creatieve – inputs

 

Kaders:

 Het gaat om totaal 19.000 inwoners in 10 dorpen.

 Alle thema’s kunnen aan de orde komen, behalve woningbouw.

 Tevens toetsen hoe gereageerd wordt op het concept ‘lumpsum’ financiering van activiteiten, uit te voeren door de dorpen zelf.

 Het gaat om de volgende dorpen met hun buitengebied. Alle dorpen hebben een dorpsraad. De toevoeging DH betekent dat zij een dorpshuis hebben: Loenen(DH), Hoenderloo(DH), Beekbergen-Lieren(DH), Uddel(DH), Wenum-Wiesel, Beemte-Broekland(DH), Hoog Soeren, Radio Kootwijk, Oosterhuizen(DH),, Klarenbeek.

 

Lees meer op:

http://www.dorpenrondapeldoorn.nl/