Burgers en Landschap 5

Burgers en Landschap 5

 

Burgers spelen in toenemende mate een rol bij de zorg voor het landschap en erfgoed. Zij wachten niet langer af, maar nemen zelf actie en zetten zich in voor dingen die zij belangrijk achten. De serie Burgers en Landschap bevat studies en essays over de betekenis van  burgerinitiatieven met betrekking tot landschap en cultuurhistorie.

Zie link:

http://www.alterra.wur.nl/NL/publicaties%20Alterra/Boekjes%20en%20folders/burgers_en_landschap_5/

In het filmpje over Emst het resultaat van de uitwerking buitengebied van Dorpsplan Emst

Zie link:

Uitwerkplan. Speerpunten uit het dorpsplan Emst...lees verder

Let Op!!  groot bestand 18Mb
http://www.emsterbelang.nl/Doc/uitwerkplan_definitief_drukversie.pdf

 Landschapversterkingsplan Emst (Plan voor de versterking van het buitengebied uit het Uitwerkingsplan)
http://www.emsterbelang.nl/Doc/landschapversterkingsplan%20Emst.pdf