FACILITERING VAN DERDE GENERATIE BURGERPARTICIPATIE

FACILITERING VAN DERDE GENERATIE BURGERPARTICIPATIE

EEN ONDERZOEK NAAR HOE BURGERS HET BURGERINITIATIEF BEZIEN EN WELKE ROL GEMEENTEN KUNNEN SPELEN BIJ HET FACILITEREN HIERVAN.

BACHELOROPDRACHT
Ter afronding van de bacheloropleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente


Jogchem Pieter van Dijk
Universiteit Twente
1-1-2010

Zie: http://essay.utwente.nl/60708/1/BSc_J_van_Dijk.pdf

Inclusief vragenlijsten over burgerparticipatie