Dorpsbouwkundige in Bergharen!

Dorpsbouwkundige Bergharen

Dorpsbouwkundige in Bergharen

Naar aanleiding van het Dorpsplan Bergharen 2011-2031 heeft dorpsbouwkundige Lucas Reijmer een gesprek gevoerd met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Leefbaarheidsgroep Bergharen over de ontwikkeling van een herstel van het DNA van Bergharen in combinatie met het aanpassen van het korfbalveld midden in Bergharen. Dit heeft geleid tot het opstellen van het document Beeldvisie Bergharen (zie bijlage).

De Dorpsbouwkundige heeft de beeldvisie ontwikkeld op basis van No Cure No Pay.

Deze bestaat uit een ruimtelijk streefbeeld met een schetsmatige aanpak voor bovenstaande

vraag. Dit streefbeeld kan worden gebruikt om aandacht van de gemeente Wijchen, de provincie

Gelderland en de eigen bewoners van het dorp te vragen en de betrokkenen te enthousiasmeren.

De dorpsbouwkundige wordt via de VKK Gelderland ingeschakeld. Mail of bel met het VKK-kantoor en dan overleggen we of uw projectidee in deze regeling past.

Peter van Heek