Meer samenleving- minder overheid: dorpen geven het voorbeeld Gemeente Apeldoorn

Meer samenleving- minder overheid: dorpen geven het voorbeeld

Zijn de dorpen achtergesteld bij de stad in het beleid van de gemeente Apeldoorn? En wat kan de gemeente leren van de zelfredzame dorpsgemeenschappen? Naar aanleiding van deze twee vragen van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie een rapport uitgebracht.

Conclusie is dat het met de achterstelling van de dorpen erg mee valt. Het is meer de manier van werken waarop de commissie kritiek signaleert: het langdurig plannen maken, staat haaks op de slagvaardige aanpak die de dorpen verwachten. Soms kan dat niet anders vanwege wettelijke procedures, maar de weg van plan tot actie is te lang. De gemeente moet duidelijker communiceren en reëel zijn in de toezeggingen. Wel is er de afgelopen jaren al verbetering te constateren.
De gemeente heeft veel gedaan aan het opstellen van visies en plannen voor de dorpen. Voor de toekomst adviseert de commissie de gemeente te werken op basis van concrete actieprogramma’s voor de dorpen en langdurige plannenmakerij te vermijden.

Leren van initiatieven

Het rekenkamerrapport draagt de titel ‘Betrokken dorpen’. De commissie ziet bij de dorpen veel eigen initiatief. Op vragen waarover in de stadswijken voor hulp naar het stadhuis wordt gebeld, zoeken dorpsbewoners vaak zelf een oplossing.
Dat is leerzaam nu de gemeentelijke overheid – ook in Apeldoorn - een stapje terug moet doen.  De dorpen verdienen meer waardering van de gemeente voor wat ze zelf doen. Het rapport geeft een aantal goede voorbeelden van eigen initiatief, zoals de buurtbus Oosterhuizen-Lieren-Beekbergen.

Kiezen voor kwaliteit

Voor de dorpen heeft de rekenkamercommissie ook een boodschap. Accepteer dat verlies van sommige voorzieningen niet te keren is. Extra woningbouw in het dorp is niet voor alles een oplossing. Ga uit van eigen kwaliteit en kracht en probeer ook buiten de schaal van het dorp oplossingen te vinden.

Ondersteuning gemeente

Bij het kiezen voor kwaliteit verdienen de dorpen nog steeds ondersteuning van de gemeente. Volgens de commissie moet het accent daarbij, minder dan in het verleden op ruimtelijke zaken liggen en meer op zorg en sociale samenhang. Als voorbeeld noemt de commissie het zorgsteunpunt in Uddel dat in een behoefte voldoet.

Lees het rapport van de Rekenkamercommissie
http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=38453

Deel 2 Goede voorbeelden eigen initiatief dorpen
http://www.apeldoorn.nl/data/TER/docs/politiek/gemeenteraad/2011/rekenkamer/dorpen_deel_II_voorbeelden_initiatiefbetrokken_dorpen_GEW_22_9.pdf

 

Dorpen wijzen rapport af

Auteur: door Bert Felix |   donderdag 21 juni 2012 | 22:08 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 22 juni 2012 | 22:54

APELDOORN - De Apeldoornse dorpen lijken de strijdbijl tegen de stad Apeldoorn weer te hebben opgegraven. De gezamenlijke dorpsraden wezen gisteravond een rapport van de onafhankelijke rekenkamer naar de prullenmand, inclusief de conclusies die het college van Apeldoorn daaruit trekt.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/11264839/Dorpen-wijzen-rapport-a...

Kritiek valt commissie tegen

 

Auteur: door Bert Felix |   vrijdag 22 juni 2012 | 22:36 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 22 juni 2012 | 22:37

 

 

 

APELDOORN - De rekenkamercommissie van de gemeente Apeldoorn is teleurgesteld door de kritiek die de dorpsraden hebben op haar rapport Betrokken Dorpen.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/11271324/Kritiek-valt-commissie-tegen.ece