Dichtbij de kern

˜Dichtbij de Kern" is een initiatief van de Rabobank en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). De site moet het digitale ontmoetingspunt worden voor iedereen die zich, in wat voor rol dan ook, inzet voor de versterking van de vitaliteit van kleine kernen. Op termijn kunt u er inspiratie opdoen door succesvolle projecten te bekijken, meediscussiëren aan de hand van stellingen en eventuele partners opsporen in het overzicht van instellingen en organisaties.