Make Over Participatieportal.nl

Make Over Participatieportal.nl

Het Participatieportal is veranderd in aansluiting op de behoefte die uit de enquête onder de gebruikers blijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de domeinen (beleidsterreinen) hebben een prominentere plaats gekregen en dat de commentaren beter zichtbaar zijn.  We gaan er van uit dat het zo voor jullie gebruikers makkelijker wordt om zelf beter [...]

Link

participatieportal.nl