Kern Met Pit

Kern Met Pit

 

 

  Wedstrijd Kern met Pit: beloning voor bewonersinitiatieven

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert in 2012 weer de wedstrijd Kern met Pit. Per provincie kunnen 8 à 12 bewonersgroepen aan de slag om hun idee voor hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Als zij hierin slagen ontvangen zij het predicaat Kern met Pit en € 1000,-.

De wedstrijd Kern met Pit geeft bewoners de gelegenheid iets te verbeteren in hun buurt. Het geeft actieve bewoners net dat steuntje in de rug om hun plan te realiseren. KNHM staat klaar om hen daarbij te helpen. Bijvoorbeeld door kennis aan te reiken, procesbegeleiding te verzorgen en het uitgebreide netwerk van KNHM in te zetten.

Meer informatie

De inschrijving loopt van 1 september tot 30 november 2011. Ga naar www.kernmetpit.nl voor meer informatie over de wedstrijd. Of neem contact op met Lonneke Vissers, coördinator Kern met Pit, kmp@knhm.nl, 026 - 4455 146

 

 

 Ga naar: www.kernmetpit.nl