Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine kernen

De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) is er om innovatieve antwoorden te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Dat doen we door op zoek te gaan naar vernieuwende, grensverleggende en oplossingsgerichte ideeën. Deze ideeën werken we uit in praktijkexperimenten. Zo komen we te weten of de innovatieve oplossing werkt in de omgeving en situatie waarvoor deze bedoeld is. Als dat zo is, zetten we de stap om de innovatie breed te introduceren en te verspreiden.

 

Sterke verhalen

is de titel van publicatie van SEV en Movisie  met  voorbeelden hoe bewoners zelf voorzieningen in hun dorp realiseren/ behouden

Dorp redt dorp

Hoe redt een dorp zichzelf?

Elk dorp zijn eigen sterke verhaal

  

 

Download publicatie:

 http://www.sev.nl/publicaties/publicatie.asp?code_pblc=1071

 

Kleine dorpen van 1.000 tot 1.500 inwoners verliezen steeds vaker voorzieningen zoals winkels en cafés. Ouderen en mensen met beperkingen trekken weg door het tekort aan geschikte woningen. Bewoners van dit soort dorpen beseffen dat niet alle voorzieningen op deze kleine schaal beschikbaar kunnen zijn. Toch nemen burgers juist in kleine dorpen initiatief en verantwoordelijkheid om basisvoorzieningen te behouden.