Aniek Hilkens, DOP Herveld-Andelst: representativiteit van het dorpsplan (2011)

door Aniek Hilkens

Ik studeer Toegepaste Communicatiewetenschap in combinatie met Landschapsplanning aan de Wageningen Universiteit. In dit artikel leest u wat er onder andere speelt in Herveld-Andelst en het onderzoek dat ik doe naar het draagvlak van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) in het kader van mijn Bachelorscriptie.

Herveld-Andelst in praktijk en theorie één dorp

Op 24 mei presenteerde de Dorpswerkgroep Herveld-Andelst het resultaat van anderhalf jaar werk. In dorpshuis De Hoendrik werd het Dorpsontwikkelingsplan Herveld-Andelst in ontvangst genomen door wethouder Van Baal, die de materie goed kent als inwoner van Herveld. (De pdf-versie van het plan kunt u hier downloaden) In het dorpsplan staan diverse belangrijke conclusies. Eén daarvan vond ik erg interessant, namelijk: in de statistieken wordt Herveld-Andelst beschouwd als twee afzonderlijke dorpen. De gegevens worden dus ook apart bijgehouden, maar in de praktijk zijn Herveld en Andelst samengesmolten tot één dorp. De verenigingen zijn er voor mensen uit beide dorpen. Mensen komen erachter dat ze, wanneer ze een telefoonnummer zoeken, niet weten of ze onder ‘Herveld’ of ‘Andelst’ moeten zoeken.

Nu vraag je je waarschijnlijk af wat het uitmaakt dat de gegevens apart bijgehouden worden, het gaat toch om de praktijk? Dat is niet helemaal waar, het zou namelijk beter zijn voor het dorp als de statistieken van Herveld en Andelst gezamenlijk worden bijgehouden door de gemeente. In dat geval heeft het dorp ineens 5000 inwoners. Met dit hoge aantal komt een dorp natuurlijk sneller in aanmerking voor vernieuwingen, zoals een grotere sporthal, een aangepast verzorgingshuis of uitbreiding van het Dorpshuis.

 

Kers

Een ander opvallend gegeven in het DOP Herveld-Andelst is ‘de kers’ die altijd terugkomt. De kers verwijst naar de historie van het dorp. De kers wordt gebruikt om ‘uitdrukking te geven aan de gezamenlijke identiteit’ van de oorspronkelijk afzonderlijke kernen. Het Dorpshuis heet ‘de Hoendrik’, wat kersenmand betekent. Op het Dorpsplein liggen bronzen kersen en er is een beeld van ‘de kersenplukker’ geplaatst. Het logo van het DOP is een ‘hoendrik’ geworden die gevuld is met alle ideeën uit het DOP (plaatje logo). Verder is er een onderscheiding ontworpen in de vorm van een kers (zie foto) voor personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de ontwikkeling van Herveld-Andelst en/of voor de bevordering van eengemeenschappelijke identiteit voor de bewoners.Deze onderscheiding werd tijdens de presentatie van het definitieve DOP op 24 mei in het dorpshuis de Hoendrik uitgereikt aan de Dorpswerkgroep. In de toekomst zal de kers door de Dorpsraad worden uitgereikt aan personen die zich voor het dorp hebben ingezet.

 

Onderzoek

Persoonlijk ben ik erg geïnteresseerd in burgerinitiatieven, zoals het maken van een dorpsontwikkelingsplan, waarbij inwoners zelf de leefbaarheid in hun dorp willen verbeteren. In het bijzonder vind ik het interessant om me te verdiepen in de representativiteit van dorpsplannen en de vertegenwoordiging van de bevolking tijdens het proces. Ik ga onderzoeken of bepaalde groepen mensen oververtegenwoordigd of juist ondervertegenwoordigd waren bij de aanwezigen bij zulke participatieprocessen. In mijn onderzoek kijk ik of de afwezigheid van bepaalde doelgroepen, zoals jeugd, invloed heeft op de inhoud van het DOP Herveld-Andelst.

Allereerst onderzoek ik het draagvlak voor het plan bij de ondervertegenwoordigde doelgroep(en). Ik ga me richten op vragen als: Welke doelgroep was afwezig en waarom? Heeft het ontbreken van deze groep te maken met interesse, tijdgebrek, onbekendheid of andere redenen? Kunnen mensen uit deze doelgroep zich herkennen in het dorpsplan of zouden er andere conclusies naar voren gekomen zijn, als ze meer bij het proces betrokken waren? Hoe kunnen deze doelgroepen beter worden betrokken bij het proces?

Met de uitkomst van het onderzoek hoop ik de VKK te kunnen helpen met de begeleiding van Dorpsontwikkelingsplannen in de toekomst. Ik hoop het onderzoek deze zomer af te ronden en een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de VKK.

 

Aniek Hilkens