Dorpsaccommodatie Rietmolen (DAR) na 13 jaar voorbereiding geopend

Trotse Johan Lansink in 'huiskamer' DARMet maar liefst 15.000 vrijwilligersuren (gekapitaliseerd € 225.000) is een imposant complex neergezet bij de voetbalvelden in Rietmolen (gemeente Berkelland). Zo is met € 1.434.000 miljoen aan investeringen een dorpsaccommodatie met twee kunstgras- tennisbanen en een derde voetbalveld gerealiseerd met een getaxeerde waarde van € 1,7 miljoen. De stichting DAR heeft alle grond in erfpacht van de gemeente voor € 1 en huurt van de RK kerk voor € 600 per jaar via een erfpachtconstructie de grond voor het derde voetbalveld.

Foto 1: Trotse Johan Lansink in 'huiskamer' DAR

Zondag 29 mei jl. was de opening. Een harde kern van tweehonderd vrijwilligers, met ruim vijfhonderd vrijwillige helpers achter zich, maakte het mogelijk om de voetbalkantine, de kleedkamers van de voetbalvereniging, het dorpshuis De Mölle met de te kleine en te lage sportzaal te transformeren, met verplaatsing van de tennisbanen, tot één gemeenschappelijke accommodatie, waar Rietmolen echt trots op is. En terecht!

Dat het realiseren niet gemakkelijk ging, wordt nu het resultaat er staat ‘snel’ vergeten, maar Johan Lansink, penningmeester van de stichting DAR en betrokken bij dit project vanaf 1998, heeft zich menigmaal afgevraagd waar hij mee bezig was. Zeer veel tijd is gestoken in overleg met diverse partijen in het dorp, maar vooral ook met de gemeente, eerst gemeente Neede en vanaf 2005 gemeente Berkelland.

In 1994 iseen commissie in Rietmolen al gestart met het onderzoeken van mogelijkheden om de sportzaal en het dorpshuis op de bestaande locatie te vergroten. Er was toen al een gebrek aan vergaderruimte en de zaal voldeed niet aan de eisen van de Volleybalbond. De conclusie was dat het niet haalbaar was om op de bestaande locatie de plannen te realiseren.

 

Foto 2: Sportzaal met twee volleybalvelden in DAR

In 1998 hebben de toenmalige voorzitters van de Voetbalvereniging, de Volleybalvereniging en de Tennisvereniging besloten een commissie te vormen, om te onderzoeken of alle accommodaties voor verenigingen in Rietmolen geconcentreerd konden worden bij de voetbalvelden.

Dit onderzoek leidde tot het oprichten van de Stichting Dorpsaccommodatie Rietmolen, afgekort DAR. DAR is bij de opening onthuld als naam van het dorpscomplex.

De commissie Welzijn van de gemeente Neede stond in 2004 achter het plan en gaf wethouder Klanderman de opdracht om te onderzoeken welke financiële bijdrage mogelijk was. Tot verrassing van velen toverde Klanderman de onbekende SVN-regeling uit de hoed. SVN is een fonds ontstaan uit het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De gemeente Neede was hier lid van en kon aanspraak maken op de SVN-regeling. Dit houdt in dat een lening kan worden afgesloten voor een periode van 30 jaar tegen 1% rente. De stichting DAR heeft zo voor € 437.500 een lening afgesloten. Met het positieve advies van de gemeente Neede heeft de gemeente Berkelland dit advies overgenomen. Ambtenaar Wouter Verdaasdonk heeft vanaf september 2005 met veel inzet de stichting geholpen om de financiering vanuit gemeente en provincie te realiseren. Via de Vereniging Kleine Kernen en het Plattelandshuis is ook Europese subsidie geregeld. Als  eigen bijdrage uit de Rietmolense gemeenschap hebben de drie verenigingen die participeren, ieder

€ 56.000 ingebracht in dit project. Daarnaast is met een collecte € 8.000 opgehaald in het dorp. Het Oranjefonds, het VSB-fonds en de Rabobank hebben ook bijgedragen. De locatie De Mölle met sportzaal en tennisbanen  is aan bouwbedrijf Kormelink verkocht als bouwgrond voor (starters)woningen. De opbrengst van de verkoop van deze grond is ook geïnvesteerd. Met de inzet van de 15.000 vrijwilligersuren en het slim regelen van gebruikte spullen is het gebouw van de grond gekomen. Via de Universiteit Twente en bij de sloop van het zorgcentrum Meijersveld in Neede zijn vergadermeubilair, sanitair en brandslangen geregeld. “Vindingrijk aan goede spullen komen, dat werd een echte sport. Op een paar cadeaubonnen na heeft het meeste tweedehands materiaal niets gekost”, aldus bestuurslid Ben Katier.

 

Tegenslagen

Door diverse ‘problemen’ is een vertraging in het proces ontstaan van ongeveer drie jaar.  Erger was dat hierdoor een toegezegde Europese subsidie van € 87.500 moest worden teruggegeven. Door verhoging van de SVN-lening is dit probleem opgelost, maar in de exploitatie kost dit de komende 30 jaar wel veel geld. Bij elke tegenwerking werd het bestuur van de stichting DAR vasthoudender en heel belangrijk: zij bleven geloven in het project. En uiteindelijk geldt ook hier het gezegde ‘De aanhouder wint!’

"Voor de Rietmolense gemeenschap is dit project een kick voor de leefbaarheid", aldus voorzitter Gerrit Lenderink van de stichting DAR.

 

Privatisering

De volgende stap is de privatisering van de voetbalvelden. Met de gemeente wordt nog onderhandeld over de afkoopsom. Uiteindelijk komen de voetbalvelden ook in beheer bij de stichting DAR. Ook is er nog een discussie met de gemeente over de jaarlijks toegezegde exploitatiesom. In de bezuinigingsoperatie die loopt in Berkelland, wil de gemeente alle exploitatiesubsidies voor dorpshuizen stopzetten.

 

Exploitatie en beheer

De Kom in DAR met links de 'huiskamer'Mede door de onduidelijkheid over de exploitatiesubsidie van de gemeente is gekozen voor een beheersvorm volledig met vrijwilligers. In dorpshuis De Mölle werkte een betaalde beheerder. Er is goed nagedacht over de diverse functies en de wijze van organiseren van het vrijwilligerswerk. Het geheel ziet er strak en duidelijk uit met functieprofielen voor alle vrijwilligers die in het beheer binnen of buiten, achter de bar, het onderhoudsteam of in de schoonmaak werken. Ook voor evenementen is er een apart vrijwilligersteam.

Foto 3: De Kom in DAR met links de 'huiskamer'

"Of de hoogte van de energiekosten overeen gaat komen met het begrote bedrag is nog spannend", volgens Johan Lansink. Wel is extra geïnvesteerd in isolatie en er is een jaarcontact afgesloten met Sportstroom. Onderzocht wordt nog of er nog goedkopere aanbieders zijn van gas en stroom.

De stichting DAR heeft gekozen voor een BTW-plichtige constructie met facturering van het gebruik van de (vergader)zalen met omzetbelasting. Dit vergt een gedegen administratie die ook weer door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Voordeel is wel dat de BTW in de bouwkosten afgetrokken kan worden.

Het sleutelbeheer is met de vele gebruikers nog een uitdaging. Er is gekozen voor een sleutelkastje met een code die wekelijks gewijzigd wordt. Of dit het uiteindelijke systeem blijft is nog de vraag.

Lift in DARJohan Lansink geeft vol trots een rondleiding door het hele complex en de omliggende velden. Met een lift kan zelfs de bovenverdieping bereikt worden. Op deze verdieping zijn de vijf vergaderzalen van diverse grootte gesitueerd. De grootste vergaderzaal dient tevens als oefenruimte voor de plaatselijke fysiotherapeut. Ook de kleedkamers van de voetbalvereniging zijn vernieuwd en kunnen gemakkelijk en goed schoon gehouden worden.

 

 

 

Foto 4: Lift in DAR

 

Toekomstplannen

Voor de renovatie van de oude voetbalkantine was geen geld meer. De kantine is nu even niet in gebruik, maar Lansink hoopt dat de muziekvereniging zich alsnog aan sluit en de nieuwe accommodatie ook als haar oefenruimte kiest. Of dit ook gaat gebeuren is nog de vraag. De ruimte zou ook gebruikt kunnen worden als jongerensoos!

Maar ook wordt gedacht aan ouderenopvang, buitenschoolse opvang en de inrichting van een bibliotheekvoorziening. ‘En zo kan er nog veel meer’, volgens Johan Lansink.

 

Peter van Heek