Dorpstafel Dodewaard

Met ruim 4500 inwoners is Dodewaard een van de vier grotere kernen in de gemeente Neder-Betuwe. Het afgelopen jaar is de VKK Gelderland in Dodewaard bezig geweest om met een groep inwoners een bewonersavond te organiseren en een dorpstafel op te richten. Deze dorpstafel is sinds 30 maart 2011 een feit. Er is een aantal Dodewaardse inwoners, die de handen ineen hebben geslagen en zich in gaat zetten voor de leefbaarheid in Dodewaard.

De dorpstafel coördineert tevens een viertal taakgroepen. De taakgroepen onderzoeken een probleem en zoeken hiervoor creatieve oplossingen. De taakgroepen die op dit moment gevormd gaan worden, gaan over de volgende onderwerpen:

  • Verkeersveiligheid
  • Drugs en Dodewaard (i.s.m. IrisZorg)
  • Activiteiten voor en door de jeugd in Dodewaard
  • Hondenpoep, wat doen we er aan?

Op maandag 9 mei heeft een aantal leden van de dorpsraad de Dorpsschouw bijgewoond, gezellig gewandeld met een aantal mensen van de gemeente, politie, SWB en een raadslid.
Helaas was de animo niet groot, maar desondanks zijn er diverse ‘misstanden’ geconstateerd, te weten:

  • Onveilige bestrating
  • Onveilige wegversmallingen
  • Zwerfvuil
  • Hondenpoep
  • Onkruid in de perken
  • Missende fietssluizen

De gemeente heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en de geplande acties komen op de site van de gemeente te staan. De Dorpstafel heeft hulp aangeboden in verband met het probleem van het zwerfvuil.
In de speeltuin aan de Juttepeer ontbreken afvalbakken, met als gevolg dat het afval in de zandbak wordt gedeponeerd. De huidige situatie laat zien dat er afvalbakken nodig zijn. De gemeente heeft kenbaar gemaakt deze te willen plaatsen.

De Dorpstafel gaat in de wijk huis aan huis flyers bezorgen om zo de nieuw te plaatsen afvalbakken (het afvalprobleem) onder de aandacht van de bewoners te brengen. Dit wordt dus de eerste opgave voor de dorpstafel; hopelijk zullen er nog vele volgen.

Meer informatie? Kijk eens op www.dorpstafel.nl/dodewaard. Ook kunt u de dorpstafel volgen via sociale netwerken zoals Facebook (http://www.facebook.com/dorpstafel) en Twitter (http://twitter.com/#!/dorpstafel_ddw).

Sjouke Bakker