Dorpsplan en structuurvisie Otterlo

Groen licht voor nieuwbouw Otterlo

dinsdag 15 maart 2011 16:53
OTTERLO - Op het voormalig terrein van Houtzagerij Pluim in Otterlo kunnen vanaf 2012 29 woningen gebouwd worden. In de jaren daarna (vanaf 2014) komen de voetbalvelden aan de Weversteeg/Onderlangs aan bod voor nieuwbouw. Daar gaat het om ongeveer drie hectare grond, waar tussen de 45 á 75 huizen kunnen verrijzen.

De Structuurvisie is opgesteld in nauw overleg met Otterlo's Belang en een specifiek hiervoor ingestelde Klankbordgroep. Daarbij is rekening gehouden met het Dorpsplan “Otterlo, de poort van de Veluwe", dat in opdracht van Otterlo's belang opgesteld is.

Hoofddoelstelling voor de Structuurvisie Otterlo is het maken van een integraal kader voor de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van de kern voor de komende 10-15 jaar. Naast het bestaande en nieuwe beleid worden ook de resultaten van het Dorpsplan betrokken. Er wordt gestreefd naar het behoud, benutten en versterken van de aanwezige kwaliteiten en karakteristieken en de daaraan ontleende identiteit van de kern. Belangrijk aspect hierbij is het waarborgen van de leefbaarheid van de kern.

 

Zie ook Structuurvisie Otterlo

http://www.otterlosbelang.nl/pdf/Concept_Structuurvisie.pdf