Burgerbosje: Een milieubewust en sociaal bomenproject met de burger als Bosbaas

BURGERBOSJE

Een milieubewust en sociaal bomenproject met de burger als Bosbaas

Burgerbosbeheer:een kwestie van goed burgerschap, saamhorigheid en liefde voor de natuur: Een Burgerbosje plant je nooit alleen!

Officieel startschot project BURGERBOSJE in Friesland Gemeente Gaasterlan-Sleat:
de eerste Nederlandse Burgerbosgemeente

Op zaterdag 26 maart 2011 gaf Wethouder Bram Bonnema van de gemeente Gaasterlan-Sleat het startschot voor de eerste Burgerbosjes in Nederland, cq. Friesland. Plaats van handeling: de Westerbuorren, een nieuwbouwwijk aan de rand van Balk in Gaasterland.
De bewoners van deze (nieuwe) wijk ontfermen zich over een braak liggend stuk land, grenzend aan hun achtertuinen, met de bedoeling er een aangenaam ogend bebost geheel van te maken. Daarmee geven zij gehoor aan het idee achter het project Burgerbosje, namelijk het bebossen of begroenen van de eigen leefomgeving door burgers, die tevens blijvend zorg dragen voor het onderhoud ervan.