NL in Beeld: fotografeer het landschap

De laatste decennia is er erg veel veranderd in het Nederlandse landschap en de volgende decennia zal dat proces zich nog sneller voltrekken. Die verandering is een autonoom proces. Een deel van die veranderingen kun je door vergelijking van topografische kaarten en door statistieken vaststellen. Maar een belangrijk deel van die veranderingen krijg je zo niet helder.

 

Je kunt die veranderingen wel vastleggen door het landschap met enige regelmaat te fotograferen. Voor kleinere gebieden heeft men meermalen foto’s over een langere periode gemaakt. Als je die foto’s ziet, dringt pas goed tot je door hoe snel die veranderingen zich voltrekken. Die veranderingen hebben grote invloed op het voorkomen van planten en dieren.

 

Daarom heeft de stichting Saxifraga (www.saxifraga.nl) besloten om het project NL in Beeld te starten. De bedoeling is om van elk kilometerhok in Nederland ten minste vier foto’s te maken volgens een gestandaardiseerde methode. Deze verzameling foto’s zal het mogelijk maken om kwantitatief vast te stellen hoe het Nederlandse landschap er nu uit ziet. Als zo’n project over tien of twintig jaar wordt herhaald, is de ontwikkeling van de veranderingen in principe eenvoudig te analyseren. Bovendien kan iedereen zien hoe Nederland er nu uit ziet.

 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met SOVON en De Vlinderstichting. Zij willen op dit punt samenwerken met Saxifraga, zodat het gezamenlijke materiaal voor een analyse van het landschap voor een eventuele volgende verspreidingsatlas kan worden gebruikt. Alle foto’s worden tevens op een website geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken.

 

Ook meedoen?

Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de hulp van veel fotografen uitvoerbaar is. Iedereen die een camera kan hanteren, kan aan dit project meedoen. Als fotografen zich uitgedaagd voelen om aan dit baanbrekende project mee te doen, kunnen zij zelf via de website www.nlinbeeld.org kilometerhokken claimen. Daarvoor klik je op het kopje aanmelden en volg je de instructies op de aanmeldpagina. Op de site staan ook een uitgebreide projectomschrijving en een handleiding.

 

Bron: www.nlinbeeld.org