Sociaal dorpsplein Marssum

Sociaal dorpsplein Marssum

Een goed en sociaal dorpsleven is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp. Met die wetenschap greep Dorpsbelang Marssum de geplande verbouw van het dorpshuis tot multifunctioneel centrum aan om de ruimte daaromheen in te richten als een sociaal plein.

Met steun van Leader heeft Plattelânsprojekten Midden Fryslân (tevens local action group (LAG) Midden Fryslân) aan deze wens bijgedragen en stadssocioloog Karin Peeters gevraagd een plan te maken voor de inrichting van een sociaal plein, gebaseerd op historische en sociale structuren van het dorp. Voor de realisatie van dit plan heeft Peeters onder andere een sociaal onderzoek gedaan in het dorp. Zij heeft daarbij de sociale omgeving geanalyseerd en de nieuwe wensen en noden van de dorpsbewoners in kaart gebracht. Het ontwerp is samen met de procesbeschrijving en een handige checklijst opgenomen in een boekje en kan als voorbeeld dienen bij vergelijkbare initiatieven in andere dorpen.

Lees meer:

http://www.plattelansprojekten.nl/2873/sociaal-dorpsplein-marssum/

U kunt het boekje downloaden:

http://www.plattelansprojekten.nl/2873/sociaal-dorpsplein-marssum/files/sociale_dorpspleinen_pilot2009.pdf