Informatiebijeenkomst 'boer zoekt biodiversiteit' 26 januari 2011

PION start met project Boeren & Agrobiodiversiteit
In samenwerking met het NMI, CropEye en Wageningen UR start PION de komende weken met het project Boeren & Agrodiversiteit in De Peel. Hoofddoel van dit project is om melkvee en akkerbouw ondernemers in de Peel te begeleiden hun bedrijf robuuster te maken, met agro biodiversiteit als belangrijke maar zeker niet als enige invalshoek. Daarbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat ook de ondernemer zelf tot de Agrobiodiversiteit behoord.

Deelnemers gezocht !!
Omdat er sprake is van een praktijkproject zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers die de komende 2 jaren gaan uitzoeken hoe biodiversiteit gebruikt kan worden op het eigen bedrijf. Behalve de landbouwkundige meerwaarde is ook het economisch voordeel van maatregelen van groot belang. Zie bijgesloten persbericht.