Participatieportal

Participatieportal
Dit portal is de ingang voor lokale participatieprofessional en ondersteunt de groei van een actieve professionele gemeenschap burgerparticipatie. Het portal ontsluit kennis en informatie, verbindt netwerken, brengt actueel nieuws en faciliteert participatieprofessionals om gericht samen te werken en van elkaar te leren. Het portal is van en voor participatieprofessionals, dat willen zeggen: het heeft alleen bestaansrecht als veel professionals actief deelnemen en hun kennis en ervaring verspreiden en samen uitbouwen.