Uitwerkplan Dorpsplan Emst

Uitwerkplan
Naar aanleiding van de presentatie van het Dorpsplan Emst op 30 september 2008 zijn door het Emster Belang zogenaamde Uitwerkgroepen in het leven geroepen. Het doel was om een aantal speerpunten uit het Dorpsplan verder uit te werken tot mogelijke realistische plannen. Samen met het bestuur van het Emster Belang zijn de inwoners van Emst hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Titia Hajonides van bureau Zijaanzicht heeft als externe deskundige de Uitwerkgroepen ondersteund en geadviseerd.

In totaal zijn er vier Uitwerkgroepen samengesteld die elk een onderdeel uit het Dorpsplan hebben uitgewerkt.

De onderwerpen zijn:
- Buitengebied
- Verkeer/verkeersveiligheid
- Voorzieningen
- Woningbouw

Eerst genoemde is onderverdeeld in fiets- en wandelroutes zgn. “Ommetje Emst”, landschapsinrichting en landschapbeheer. De Uitwerkgroepen hebben zelfstandig de plannen uitgewerkt met eens per maand een gezamenlijke terugkoppeling naar de gehele groep en het Emster Belang. Er zijn contacten gelegd met o.a. partijen en organisaties die betrokken zijn zoals: Provincie Gelderland, Landschapbeheer Gelderland, Het Geldersch Landschap, Veluweborgh en Woningcorporatie Triada. De voorstellen van de Uitwerkgroepen zijn op de Dorpsavond op 27 oktober 2009 gepresenteerd aan de Emster inwoners en vervolgens met hen bediscussieerd en aangevuld. Dit heeft een aantal concrete uitvoeringsplannen opgeleverd die in deze brochure zijn beschreven. Plannen die op korte of wat langere termijn aangepakt moeten worden. Sommige, bv ommetjes Emst en aantrekkelijke erven kunnen al op heelkorte termijn gerealiseerd worden. Voor andere hebben we nadrukkelijk de hulp of financiële ondersteuning van andere organisaties, zoals gemeente, provincie of woningbouwcorporatie nodig. Emst rekent er op dat ze hiervoor het support krijgt dat nodig is.

Het volledige uitwerkplan (let op zéér groot, 18 Mb)

http://www.emsterbelang.nl/Doc/uitwerkplan_definitief_drukversie.pdf

 

november 2010 - Startsein Aantrekkelijke erven

 www.landschapsbeheergelderland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=334&catid=51&Itemid=196

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2009/10/14/vijf-goede-groene-ideeen-krijgen-hulp.html