Samenwerken aan jeugd en groen

Gemeenten spelen als beleidsmaker, beheerder van de openbare ruimte, opdrachtgever voor het welzijnswerk etc. een verbindende rol tussen verschillende belangen, partijen en doelgroepen op de terreinen jeugd en groen. Gemeenten zijn daarmee de aangewezen partij om kansen voor jeugd en groen te benutten.

De handreiking 'Samenwerken aan jeugd en groen' laat zien dat met projecten op dit gebied bovendien meerdere doelstellingen tegelijk behaald kunnen worden. Projecten voor jeugd en groen dragen bijvoorbeeld bij aan leefbaarheid, gezondheid en zuinig ruimtegebruik. Door middel van voorbeelden, tips en concrete aanknopingspunten stimuleert de handreiking om de thema’s jeugd en groen te verbinden en zo win/win situaties te creëren.

Download handreiking