Initiatief burger belangrijker

HEINKENSZAND - Burgerparticipatie en zelfinitiatief wordt volgens commissaris van de koningin Karla Peijs steeds belangrijker. Als je in deze tijden van bezuinigingen gaat zitten wachten op mooie plannen uit Middelburg of van de gemeente, 'dan komt het niet goed'.

"U moet het zelf doen", hield Peijs zaterdag in Heinkenszand de vertegenwoordigers van dorpsraden, gemeenten en provincies in het Zeeuws Plattelandsparlement voor ogen.

In relatie tot de krimpende bevolkingsomvang, is volgens de commissaris maatwerk nodig. "Maatwerk om het platteland leefbaar te houden. Dat is ook een gezamenlijk belang", benadrukte ze de noodzaak van een brede inzet. "Iedere partij gaat vandaag met een actieplan naar huis. Ook wij als provinciebestuur. Maar het gaat niet alleen om praten, er moet ook iets mee gebeuren." Het tweede Zeeuws Plattelandsparlement, een initiatief van de Vereniging van Kleine Kernen, benoemde de belangrijkste pijnpunten en wensen rond vier hoofdthema's: wonen, voorzieningen, zorg en mobiliteit. Eén van de conclusies luidde dat transformatie van bestaande woningen voorrang moet krijgen boven nieuwbouw. Ook wordt een betere afstemming van het vervoer op maat nagestreefd.