Stage-opdrachten

Studenten helpen bij werken aan leefbaarheid

Als dorpsbelangenorganisatie hebt u ongetwijfeld een lange 'to do list' van projecten die u wilt opzetten, uitzoeken of uitwerken in uw dorp. Doordat u een beroep moet doen op vrijwilligers kan de uitvoering van ideeën soms een poos op zich laten wachten en om nou een professioneel bureau in te huren... dat gaat u te ver!

Denk dan eens aan de mogelijkheid om een student stage te laten lopen in uw dorp. Hij of zij doet praktijkervaring op en levert bovendien een bijdrage aan de maatschappij. VKK Gelderland heeft contact met Wageningen Universiteit en diverse hogescholen zoals Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Van Hall Larenstein (VHL) en Windessheim. Deze onderwijsinstellingen staan achter het werkveld van de VKK en bovendien zien de stagecoördinatoren goede stagemogelijkheden voor studenten in dorpen.

Begeleiding
U voelt zich als vrijwilliger in het bestuur van de dorpsbelangenorganisatie waarschijnlijk geen stagebegeleider. De VKK Gelderland begeleidt regelmatig studenten en is ook bereid om dit voor de dorpen te doen.
In de praktijk betekent dit dat de VKK de stageopdrachten inventariseert en samen met de stagecoördinator van de opleiding categoriseert naar type, studiejaar en competenties. Op deze manier wordt er een stageregister aangelegd waarop studenten kunnen solliciteren. De VKK begeleidt de studenten en staat garant voor de kwaliteit van de opdracht. Als dorpsbelangenorganisatie bent u uiteraard zoveel mogelijk betrokken bij het opstellen van de opdracht en het stagewerkplan.

Opdracht indienen
Zowel grote als kleine opdrachten kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de studie worden stageplaatsen gezocht van 8 weken tot 10 maanden. De opdrachten worden zowel individueel als groepsgewijs uitgevoerd.

Wilt u studenten een zinvolle, leerzame en uitdagende stageplek bieden? Stuur dan uw project naar VKK Gelderland. Wees zo concreet mogelijk bij uw aanvraag. In de bijlage vindt u een formulier voor de aanvraag.

Wat kost het?
Voor de begeleiding van studenten vraagt VKK Gelderland in principe niets. U betaalt immers contributie en uw gemeente steunt de VKK met een jaarlijkse bijdrage per dorp dat lid is bij de VKK. Deze bijdrage is echter vrijwillig en niet iedere gemeente geeft hier gehoor aan.
Voor dorpen waarvan de gemeente geen jaarlijkse bijdrage aan de VKK overmaakt, vragen wij, afhankelijk van de omvang van de opdracht, een bijdrage om de student te kunnen begeleiden.

Stageopdrachten
De VKK begeleid regelmatig studenten die in opdracht van een dorp opdrachten uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn:

Voor meer informatie of om een opdracht aan te melden, kunt u contact opnemen met VKK Gelderland. 0314-631168 (di, wo, do) of info@vkkgelderland.nl