Dorpsontwikkelingsplan - Ulicoten

Bij het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten hebben
de bevolking en haar organisaties een centrale rol gespeeld. Een
dorpsontwikkelingsplan (dop) kijkt vooruit en geeft antwoord op de
vraag hoe inwoners het leven in hun dorp beoordelen en wat zij vinden
van de verdere ontwikkeling van hun dorp. Met alle betrokkenen wordt
aandacht besteed aan ruimtelijke, sociale en economische en/of
leefbaarheidsaspecten. De gemeente Baarle-Nassau heeft het PON opdracht
gegeven de totstandkoming van een dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten
te begeleiden.

Locatie

Verenigde Staten
US