Thuis in groen

Veel bewoners voelen zich betrokken bij de eigen woonomgeving, bij hun eigen landschap. Hun mening over hoe het landschap eruit ziet en wat er zou moeten gebeuren, wordt echter zelden gevraagd. Het zijn meestal de professionals die aangeven wat het karakter is van een landschap en hoe dit verbeterd kan worden. Dat is zonde, want bewoners zijn heel goed in staat kunnen hun eigen landschap te beschrijven en hun wensen aan te geven. Zij moeten aan kunnen geven wat de identiteit van het landschap is. Dorpsvisies en andere plannen kunnen daarmee worden verrijkt met een passage over natuur en landschap.

http://knhm.org/hoofdmenu/nieuws/burgers-betrekken-bij-landschap