Ondernemend met krimp

Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling.

De komende decennia zal een groot deel van de Nederlandse gemeenten te maken krijgen met bevolkingsdaling.
In delen van de provincies Zeeland, Groningen en Limburg zijn de gevolgen al goed voelbaar.

Berenschot heeft deze handreiking in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgesteld.