Genomineerden Peeltrofee zijn bekend

Deurne - Tijdens de Peeldag van 2007 wordt de winnaar van de Peeltrofee bekendgemaakt. Evenals vorig jaar zijn er drie kandidaten genomineerd. Dit jaar komen het kavelruilproject Bakel-Zuid, de kruidentuin van Nederland in Gemert-Bakel en het jongerenatelier in Nederwetten in aanmerking voor de prestigieuze prijs. Het zijn drie zeer verschillende projecten, maar met één duidelijke overeenkomst: ze leveren elk een belangrijke bijdrage aan de reconstructie van het platteland.

De Peeldag is een jaarlijks gebeuren voor deelnemers aan de reconstructie en geïnteresseerden. Tijdens die dag kunnen bezoekers een aantal bijzondere projecten bekijken, er is een projectenmarkt en de mensen achter een aantal projecten komen uitgebreid aan het woord. De Peeldag vindt dit jaar plaats op zondagmiddag 3 juni op het terrein van het Helicon Opleidingscentrum NHB (Hippisch Centrum) in Deurne. De happening begint om 12.30 uur en duurt tot circa 16.30 uur. Geïnteresseerden in deze interessante en inspirerende middag kunnen zich tot 30 mei opgeven via het Streekhuis in Deurne: tel. 0493-387450 email: m.vanemden@streekhuisdepeel.nl of via de site www.streekhuisdepeel.nl.

Drie innoverende projecten
Alle voordrachten voor de Peeltrofee zijn beoordeeld en geselecteerd door een jury. Deze bestaat uit gedeputeerde Annemarie Moons, reconstructiecommissievoorzitter Henk Hendriksen, KVO-voorzitter Maria Vogels en de heer Van Genugten van NV Rede. Ook beslissen de juryleden wie de Peeltrofee mee naar huis mag nemen.
Het kavelruilproject Bakel-Zuid is een kleine reconstructie op zich. Met behulp van vrijwillige kavelruil worden diverse doelstellingen gerealiseerd, zoals een betere verkaveling, extra ruimte voor natuur en water en recreatieve routes. Met name de samenwerking tussen diverse partijen en de vrijwillige kavelruil mogen op veel sympathie van de jury rekenen.
Het jongerenatelier Nederwetten heeft het initiatief genomen om het bouwproces voor jongeren in Nederwetten van de grond te krijgen, onder andere door een behoefteonderzoek en een inrichtingsplan. Met succes: de gemeente gaat maximaal 50 woningen bouwen. Door vasthoudendheid en creativiteit hebben de jongeren een plan gemaakt waarvoor bij de lokale bevolking en de gemeente draagvlak is verkregen.
Met het project ‘kruidentuin van Nederland' zijn de afgelopen drie jaar productie, producten en diensten rondom kruiden in Gemert-Bakel op een hoger plan getild. Volgens de jury is het kruidentuinproject vernieuwend. Bijzonder is dat een gevarieerde groep ondernemers samen op nieuwe marktkansen inspeelt.

Buitengebied gezonder maken
Tot twee jaar geleden is in De Peel (bestaande uit de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo - alleen grondgebied voormalige gemeente Mierlo -, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a. en Someren) hard gewekt aan een reconstructieplan. Dat is een allesomvattend plan om het buitengebied gezonder te maken. Er wordt onder andere gestreefd naar meer ruimte voor natuur en water, een gezonde landbouw, een aantrekkelijk landschap en een leefbaar platteland. Het plan is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking van alle betrokken partijen.
De uitvoering van het reconstructieplan is al enkele jaren aan de gang. Zo worden gebieden ingericht voor gezonde groei van veehouderijbedrijven, terwijl op minder geschikte plaatsen een aantal bedrijven zal verdwijnen. Ook worden projecten ingezet om de doelstellingen te realiseren. Een deel deze projecten komt voort uit bestaand beleid, bijvoorbeeld wat betreft het verbeteren van de waterkwaliteit. Er zijn grote projecten die betrekking hebben op een heel gebied, maar ook kleinschalige en zelfs particuliere projecten. Het Streekhuis in Deurne is het centrum voor activiteiten die gericht zijn op uitvoering van de plannen.