Stand van zaken Well / Wellseind

In deze map zijn de documenten te vinden, behorende bij het opstellen van een leefbaarheidplan voor Well. Het proces om tot de leefbaarheidplan te komen wordt door de VKK uitgevoerd in het kader van Rivierenland In Eigen Hand. Hiermee werkt de VKK nauw samen met de inwoners van Well, de gemeente Maasdriel woonstichting De Kernen en Plattelandsjongeren Gelderland.

Op basis van interviews en bijeenkomsten zijn er 4 hoofdstukken vastgesteld voor het leefbaarheidplan:

1.    Sociale samenhang en activiteiten voor jong en oud

2.    Groei van het dorp en Faciliteiten en voorzieningen in het dorp

3.    Voorzieningen en faciliteiten op gebied van zorg, welzijn en cultuur buiten de dorpsgrens

4.    Verkeer en veiligheid

Momenteel zijn 4 werkgroepen bezig met de opbrengsten van de bewonersavond die op 29 juni is gehouden in het dorpshuis van Well. Hierbij kunnen ze advies inwinnen bij medewerkers van de gemeente Maasdriel, maar ook bij Woonstichting De Kernen.

Hier staan persberichten van de bewonersavond:
't Carillon 14 juli
't Carillon 7 juli (deel 1)
't Carillon 7 juli (deel 2)

Op 10 juli organiseerden jongeren onder de naam 'Wijwell' het evenement Te Land, Ter zee en in de Maas. Op de hyvespagina kun je informatie opdoen: http://wijwellindemaas.hyves.nl/

Hier is een verslag van de dag en voor een filmpje over Ter Land, Te Zee en in de Maas, klik hier