Bureau Fondswerving Synthese

Fondswerving, een mogelijkheid…
Veel non-profit organisaties hebben er moeite mee om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Oude vertrouwde bronnen van inkomsten vallen weg of worden minder, met name subsidies. Er zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden, en gelukkig zijn die in ons land nog voorhanden.

Fondsen
In Nederland zijn honderden fondsen actief op terreinen van welzijn, zorg, kunst en cultuur. Alleen…., wie weet de weg in deze hoeveelheid van mogelijkheden, wie weet er optimaal gebruik van te maken? Non-profit organisaties laten mogelijkheden liggen, omdat ze niet goed geinformeerd zijn, de weg niet weten, opzien tegen de rompslomp, die al dat werk met zich mee kan brengen. Bij Synthese kunt u dan terecht.

Synthese specialist in fondswerving
Als onderneming voor zorg en welzijn ondersteunt en adviseert Synthese in Noord-Limburg al vele jaren non-profit organisaties op het gebied van welzijn, zorg en cul-tuur. Synthese kent de vraagstukken waar vele verenigingen en stichtingen mee worstelen, bestuurlijk, inhoudelijk en financieel. Synthese is een vertrouwde partner bij het zoeken van oplossingen. In het kader daarvan heeft Synthese voor honderden organisaties, en met veel succes, fondswervingen verzorgd. Veel activiteiten en plannen zijn daardoor gerealiseerd, en dat komt de samenleving zeer ten goede. Fondswerving is niet alleen een financieel verhaal, het is ook een kwaliteitsimpuls voor het leven binnen verenigingen en stichtingen. Organisaties kunnen gebruik maken van de deskundigheid van Synthese op basis van het principe:
No cure, no pay!!

Hoe wordt een fondsaanvraag verzorgd….
Een non-profit organisatie die een fondsaanvraag overweegt om zijn plannen te kunnen realiseren, neemt contact op met het bureau fondswerving van Synthese. Het bureau biedt u een gratis oriënterend gesprek aan, waarin bekeken wordt of het plan dat de organisatie heeft, kansrijk is om voor fondswerving in aanmerking te komen. Op basis van dat gesprek neemt de organisatie een besluit om de fondswerving door het bureau te laten verzorgen. Vervolgens gaat het bureau aan de slag: het verzamelt de benodigde informatie, stelt een fondsaanvraag op, verzorgt alle correspondentie, en stelt aan het eind van de rit een financiële verantwoording op voor de fondsen, die daarom vragen.
Uiteraard gebeurt alles onder verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie. Alle correspondentie wordt ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd en zij ondertekenen de stukken die verzonden worden.
De kosten voor de organisatie bestaan uit een vooraf vastgesteld percentage van de feitelijk gerealiseerde opbrengst uit de fondswerving. Levert de fondswerving niets op, dan kost het de organisatie ook niets. Afspraken tussen de organisatie en het bureau Fondswerving worden in een contract vastgelegd.

Bureau Fondswerving is gehuisvest op ons unitkantoor Bergen,
Jeroen Boschstraat 32, 5854 CZ Bergen,
telefoon 0485 - 348080, fax 0485-348088.
E-mail: fondswerving@synthese.nl
Voor meer informatie kunt u ook het contactformulier invullen.