Dorp in Zicht

Wat is Dorp in Zicht?
Dorp in Zicht is een project dat u als inwoner betrekt bij de kwaliteit van uw eigen omgeving. Met welke ogen kijkt u naar uw eigen dorp- of stadsrand? Hoe raken de bebouwde rand en het landschap elkaar, hoe gaan ze in elkaar over? Hoe zou uw dorp of stad zich in de toekomst moeten ontwikkelen? Wat is uw ideale plaatje? En kunt u zelf een aandeel daarin leveren? Het zijn vragen die u naast u neer kunt leggen, maar in de tussentijd vinden er aan bijna alle dorps- en stadsranden ontwikkelingen plaats. Ontwikkelingen waar u invloed op kunt hebben. Deelname aan Dorp in Zicht is één van de manieren waarop bewoners een visie op hun dorp- of stadsrand kunnen bepalen en kenbaar kunnen maken.