Dag van de reconstructie: gratis excursies op 21 april 2007

De Provincie wil de Brabanders tonen wat de reconstructe op het platteland teweegbrengt. Tijdens de ‘Dag van de reconstructie' 21 april kunt u in de hele provincie gratis deelnemen aan excursies in uw regio.

Het platteland verandert: de natuur krijgt een opknapbeurt, veehouderijen worden verplaatst. Er gebeurt een heleboel, maar weinig mensen weten het. Onder de noemer ' Er gebeurt meer dan je ziet' kan iedereen met eigen ogen zien wat de reconstructie teweegbrengt.
Op 26 verschillende plekken in Brabant kunt u in de bus stappen voor een rondrit van twee uur in uw regio. Medewerkers van de Provincie en andere organisaties geven informatie over de projecten die worden uitgevoerd. Over beken bijvoorbeeld, die weer een natuurlijke loop krijgen. Over boerenbedrijven die uitbreiden met een camping of zorgboerderij worden.

Aanmelden

Het complete aanbod staat op de website www.ergebeurtmeerdanjeziet.nl U kunt zich daar ook aanmelden voor de excursies, en informatie vinden over de excursies en opstapplaatsen. In elke regio is er keuze uit verschillende excursies. Bij een aantal excursies stapt u uit bij een project of bedrijf voor een korte rondleiding. Soms wordt er ook een stukje gewandeld.

Achtergrond

Aanleiding voor de reconstructie was de varkenspest van tien jaar geleden. Toen een groot deel van Brabant en delen van Limburg, Overijssel, Gelderland en Utrecht moest bekomen van de gevolgen van deze dierziekte, werd een groot plan gelanceerd om in de toekomst een herhaling van de varkenspest te verkleinen. Dat plan kreeg de naam reconstructie. Deze reconstructie was in eerste instantie bedoeld om de intensieve veehouderij nieuwe kansen te geven in een andere omgeving. Uiteindelijk werd het een plan om het hele buitengebied opnieuw in te richten. De reconstructie gaat over een gezonde landbouw, ruimte voor natuur, een mooi landschap, over ruimte voor water en natuurlijke beken, over mogelijkheden voor recreatie en over leefbaarheid in kleine dorpen.

De reconstructie is een megaoperatie door en voor de mensen uit de streek. Boeren, natuurorganisaties, recreatieondernemers, gemeenten en waterschappen zijn er actief mee aan de slag. De Provincie treedt hierbij op als regisseur.