De Gelderse Identiteitsfabriek

Waarom: De ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. In Gelderland liggen 7 Nationale Landschappen met hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De Gelderse identiteitsfabriek laat deze gebiedsspecifieke karakteristieken ervaren door de verhalen die in het landschap leven te verbinden met culturele activiteiten.

Voor wie: Bewoners en bezoekers van Nationale Landschappen

Met wie: Het idee wordt ontwikkeld in opdracht van provincie Gelderland. In deze ontwikkelingsfase zijn contacten gelegd met diverse uiteenlopende landelijke en provinciale partijen. Daarnaast werkt het Gelders Genootschap in dit project samen met ETC Adviesgroep Nederland.