Essay 'Publiek vergoeden, privaat belonen'.

Het platteland vervult in onze samenleving een toenemend aantal functies, bijvoorbeeld voor recreatie en de berging van overtollig water. De samenleving waardeert deze nieuwe functies zeer. Soms wordt er al voor betaald, maar vaak ook nog niet.
Verder bestaat de indruk dat de functies op een efficiëntere wijze vervuld zouden kunnen worden, en dat er slimmere combinaties mogelijk zijn van publieke en private financiering.

Op deze problematiek richt zich het essay 'Publiek vergoeden, privaat belonen'. Centraal in het verhaal staat de gedachte van een publiek-private handelsonderneming. Deze handelsonderneming bundelt op commerciële wijze vraag en aanbod in gebieden
van 5.000 tot 20.000 ha en handelt in diensten. Hierdoor zijn financiële bronnen aan te boren die nu niet of nauwelijks worden benut en kunnen publieke en private geldstromen bijeengebracht worden.

Naast de handelsonderneming speelt in het essay ook het fenomeen multifunctionaliteit een belangrijke rol. Door diensten te combineren die ongeveer dezelfde eisen stellen aan grondgebruik kunnen veel efficiency-voordelen worden behaald. Deze
voordelen kunnen worden gebruikt als extra beloning voor de producenten of als korting voor de afnemers, maar ze kunnen ook worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied; in productiemiddelen dus eigenlijk.

Genoemde elementen bieden volgens ons voldoende inspiratie voor personen of organisaties die werken aan nieuwe concepten voor betaling van landschapsdiensten. Wij bevelen het essay daarom van harte in uw aandacht aan.

Zie ook de bijgaande publicatie om te downloaden.

Bron: Innovatienetwerk Agrocluster en Groene Ruimte