Wandelgids voor Rolstoelgebruikers

Via deze weg willen wij u attenderen op de eerste uitgave van de 'Wandelgids voor Rolstoelgebruikers' die dit voorjaar is verschenen bij Eoscentra. De wandelgids beschrijft de regio Nijmegen, Betuwe, Oost Brabant en Noord Limburg in 27 bijzondere routes. De (rond)wandelingen voeren over verharde paden of weggetjes en ontsluiten prachtige plekken voor rolstoelgebruikers.

Het idee voor deze gids is ontstaan, toen de auteur bij zijn vrijwilligerswerkzaamheden in aanraking kwam met mensen die zich niet zelfstandig konden verplaatsen. Het samen eropuit trekken bleek voor beide partijen een prettige ervaring. Verandering van activiteit èn omgeving gaf aanleiding tot nieuwe gesprekken, het was een prettige en gemakkelijke manier van elkaar ontmoeten.

'Wandelgids voor Rolstoelgebruikers' door Rinus Roland

ISBN 9789075362787

Prijs 12,95

Naast de reguliere verkooppunten zoals VVV, ANWB en boekhandel, is de wandelgids te bestellen bij Eoscentra via www.eoscentra.nl

Graag zouden wij, als u de gids gaat gebruiken, uw bevindingen en die van anderen vernemen en deze inzetten ter aanvulling, verbetering en wellicht uitbreiding van deze bijzondere wandelgids. Uw opmerkingen kunt u richten aan info@eoscentra.nl

Tevens stellen wij het op prijs als u dit bericht wilt doormailen aan belanghebbenden zodat degenen voor wie de gids bestemd is er ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. Als gebruikers van deze gids zien wij rolstoelgebruikers en hun relatienetwerk, te weten verzorgers, zorginstellingen, ouderenorganisaties, patiëntenverenigingen en gehandicaptenorganisaties.

Wellicht heeft u ook een nieuwsbrief of website waarin aandacht aan het verschijnen van de gids gegeven kan worden. Bijgaand treft u een flyer van de gids zodat u een duidelijk beeld krijgt van de gids.

Namens de rolstoel werkgroep Eoscentra,

Scarlett van Pelt

scarlett@eoscentra.nl