Speeltuinwerk Limburg - partner voor dorpsraden

Speeltuinwerk Limburg, kortweg “SpeL”,is een door de provincie Limburg erkende organisatie van Maatschappelijk Belang en is gevestigd in Roermond. SpeL behartigt de belangen van de in deze provincie gevestigde speeltuinen en telt momenteel 85 leden, die over de gehele provincie verspreid zijn. Het levert bijdragen aan de harmonische ontwikkeling van de jeugd en de jongeren door het bevorderen van het speeltuinwerk en het wijk- en buurtbeheer van speelvoorzieningen.

SpeL onderstreept daarbij het belang dat er meer ruimte voor kinderen en jongeren moet zijn met de aandacht voor diversiteit en gemeenschapszin, ongeacht de verschillende culturele achtergronden. Veel aandacht dient immers te worden geschonken aan het leefbaar houden van vitale wijken en buurten.

SpeL is niet alleen een vraaggerichte organisatie, doch adviseert ook lokale overheden en – organisaties bij het uitvoeren van het plaatselijke beleid ten aanzien van de jeugd en de jongeren. Spelen is meer dan spelen alleen. Het oprichten en exploiteren van goede en veilige speelgelegenheden vereist als gevolg van wettelijke regelgeving meer en meer specialistische kennis van vrijwilligersorganisaties, maar ook van de plaatselijke overheden. Samenwerking tussen deze partijen is relevant om te komen tot goede speelgelegenheden.

Naast het ondersteunen van de leden adviseert SpeL tevens buurtplatforms en dorpsraden alsmede de lokale en provinciale overheid op het terrein van het speelruimtebeleid. Wenst u meer informatie over dat wat SpeL voor u kan betekenen, een enkel telefoontje naar Roermond (tel.0475-350278) of een e-mail naar info@speeltuinwerklimburg.nl en een van onze consulenten staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Kijk ook eens op onze website www.speeltuinwerklimburg.nl.

bron: Kleine Kernen Krant nr. 9 (dec. 2006)