Positieve afname aantal locaties intensieve veehouderij

 

Het aantal locaties waar varkens, pluimvee, vleeskalveren en/of nertsen worden gehouden in reconstructiegebied Kempenland is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Onder invloedsfeer van de reconstructie zijn/of worden er momenteel 60 bedrijven verplaatst danwel beëindigd. Dit blijkt uit een inventarisatie uitgevoerd in opdracht van Reconstructiecommissie Kempenland.


Uit de inventarisatie blijkt dat er van de 60 ondernemers, 24 zijn die verplaatst willen worden naar zogeheten Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), en 36 ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. Inmiddels is het proces al in volle gang, 28 bedrijfslocaties zijn daadwerkelijk gesaneerd en 3 bedrijfslocaties zijn verplaatst naar deze LOG's. Mede door het inzetten van instrumenten als Ruimte voor Ruimte en verplaatsingsregelingen zijn deze successen geboekt .


Vitaal, mooi en schoon platteland

De sanering van deze stallen levert een bijdrage aan een grote opknapbeurt van het platteland. Onder regie van de provincie Noord-Brabant werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren samen aan de toekomst van het Brabants platteland. Via de uitvoering van vele projecten wordt geïnvesteerd in een gezonde landbouw, de kwaliteit van natuur, milieu en water, leefbare dorpen én in een aantrekkelijk landschap voor iedereen. Zodat wonen, werken, leven en recreëren weer in balans zijn. Voor mensen uit de stad én voor bewoners van het platteland.

 

In Kempenland is het Streekhuis Kempenland verantwoordelijk voor de uitvoering van deze zogenoemde reconstructie van het Brabants platteland. Betrokken partijen uit de streek werken hier samen. Het streekhuis biedt ondersteuning bij de uitvoering van projecten, bijvoorbeeld door het ondersteunen van agrariërs tijdens bedrijfs -verplaatsing -ontwikkeling of -beëindiging.