Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou

Rotterdam, 1 oktober 2008
_______________________________________________________________________________
Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou
De Provincie Zuid-Holland wil in haar nieuwe beleid af van de ondersteuning aan
dorpsorganisaties. De Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen is het laatst overgebleven
deel van het provinciaal beleid voor kleine kernen. Als het aan de GS ligt is dit laatste stuk
ondersteuning aan leefbaarheid kleine kernen binnenkort ter ziele. Beƫindigen van de
subsidie aan de ZHVKK betekent dat de bewoners op het platteland de mond worden
gesnoerd. De ZHVKK is spreekbuis van de bewoners in de kleine kernen.
De ZHVKK is vanaf haar start in 2006 gegroeid tot een actieve ondersteuningsorganisatie met
expertise en veel activiteiten op het gebied van kennisuitwisseling, innovatie en
deskundigheidsbevordering. Op het platteland wordt met respect gesproken over de Zuid-Hollandse
Vereniging voor Kleine Kernen als ondersteuningorganisatie voor talrijke activiteiten, die bijdragen tot
een leefbaar platteland. Wij ontwikkelen samen met dorpsorganisaties dorpsplannen, maar nog veel
meer brengen wij kennis, expertise en ervaring in. Wij plaveien de weg voor de uitvoering van talloze
plannen. De Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen organiseert ook diverse
themabijeenkomsten aangaande het platteland. Zo is de organisatie van het PlattelandsParlement in
november 2008 ook in de handen van de vereniging, met als doel de relatie tussen burgers en overheid
te verberen.
Je kunt je het niet voorstellen dat een provincie dit belangrijke werk, dat de samenleving in de kern
raakt, met een enkele pennenstreek onderuit haalt. Zeker in het licht dat nog geen drie jaar geleden
de provincie met veel tromgeroffel deze vereniging in de benen heeft geholpen.
Alle andere provincies erkennen het landelijke verband van de kleine kernen en de provinciale
verengingen. Zij subsidiƫren niet alleen hun VKK, maar ook hele programma's zoals het ontwikkelen
van dorpsvisies door bewoners in alle dorpen in Noord-Brabant en Limburg. Nog onlangs zijn wij als
verenging van kleine kernen gevraagd om het rijk te adviseren over de besteding van 10 miljoen extra
voor het landelijke gebied. Dit naar aanleiding van twee aangenomen moties specifiek gericht op de
leefbaarheid in de kleine kernen in de Tweede Kamer over het ILG. Het Rijk wil de Provincies hier
uitvoering aan laten geven.
De Provincie Zuid-Holland schrapt het woord kleine kernen liever uit haar jargon en uit haar
plattelandsbeleid. Slechts een politieke fractie maakte zich tijdens de behandeling in de commissie
Samenleving sterk voor de leefbaarheid in de kleine kernen. De partijen die zich van oudsher het leven
in de kleine kernen aantrekken lieten het afweten. Hopelijk springen zij bij de behandeling in de
Provinciale Staten op de bres voor de leefbaarheid in de kleine kernen en zetten ze de dorpsbewoners
niet in de kou zoals de GS nu hebben voorgesteld.