Wensput opengesteld voor boeren in de Astense Aa

 

De boeren in het gebied rondom Liessel en Rinkveld kunnen hun wensen over hun verkaveling kwijt tijdens de wenszittingen van 16 tot en met 18 september in het gemeenschapshuis van Liessel. Kavelruilcoördinator Robert Wessels van PION, opent deze dagen voor het project Astense Aa een wensput voor zo'n zestig boeren.

Robert Wessels ziet de wenszittingen met vertouwen tegemoet. Hij denkt dat veel boeren nu nog de kat uit de boom kijken en wachten op iemand anders die de eerste stap zet. "Onbekend maakt onbemind", zegt hij. "Agrariërs zien het project vooral als een bedreiging. Ze zien niet welke voordelen het juist voor hun bedrijfsvoering kan opleveren. De wenszittingen gaan daar ongetwijfeld verandering in brengen", aldus de spil in het agrarische web.

Robert Wessels heeft de boeren met grond langs de waterloop al persoonlijk bezocht. "Die gesprekken zijn nog steeds gaande en gaan waarschijnlijk binnenkort de eerste resultaten opleveren", verteld de kavelruilcoördinator met gepaste trots. Boeren en andere grondeigenaren die verder gelegen zijn van de waterloop zijn nu dus aan de beurt. Zij hebben voor de wenszittingen al een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

In november van vorig jaar informeerde de Stuurgroep Astense Aa voor het eerst over haar doelen tijdens een voorlichtingsavond in Liessel. Haar boodschap is dat het project voor zowel landbouw als natuur voor een duurzame toekomst moet zorgen. Vooral de aanleg van een Ecologische Verbindingszone langs de Astense Aa spreekt hierbij tot de verbeelding. Maar ook wil zij doelen realiseren op het gebied van water, landschap, cultuurhistorie en recreatie.

Het project Astense Aa wordt mede mogelijk gemaakt door "De Reconstructie" en staat onder begeleiding van de Dienst Landelijk Gebied. Het project gaat over het gehele beekdal van de Astense Aa van Oostappen tot aan de kruising met de A67 ten zuiden van Liessel. In het project worden doelen gerealiseerd van de ZLTO afdelingen Deurne en Asten, de gemeenten Deurne en Asten en het waterschap Aa en Maas. De belangen van alle partijen worden integraal afgewogen en vaak ontstaan daardoor win-win situaties!