Website Vijlenplein in de lucht

Dorpscommissie heeft nieuw communicatiemiddel

Tijdens een werkbezoek van de gemeente Vaals op 14 mei j.l. aan Vijlen, presenteerde de Dorpscommissie Vijlen haar eigen website. De site wordt gerund door vrijwilligers en het webteam bestaat uit een professionele websitebouwer, een communicatieadviseur, twee webmasters en twee commissieleden die zorgdragen voor een verantwoorde redactie.

De website draagt de naam ‘Vijlenplein’ (www.vijlenplein.nl) en is met name bedoeld voor de inwoners van Vijlen. De site  bevat naast het laatste nieuws van de Dorpscommissie ook andere actuele zaken die de Dorpsbewoners zelf kunnen aanleveren.

De activiteiten van de Dorpscommissie en de voortgang daarvan hebben een prominente plek op de website. Zo zijn terug te vinden op de site, het convenant met de gemeente, de notitie Wijk- en Dorpsplatforms en de projectplannen van de diverse leefbaarheidsthema’s. De gemeenteraad en de wethouders van de gemeente Vaals prezen tijdens het overleg het initiatief en de opzet.

Locatie

Verenigde Staten
US