In gesprek met inwoners: originele praktijkvoorbeelden

Betrokkenheid tonen. Horen wat er speelt. Maatwerk leveren. Praten met bewoners kent veel voordelen. Maar hoe doe je dat op een effectieve en vooral originele manier? Hier een aantal praktijkvoorbeelden van gemeenten die de deur openzetten en naar de inwoner toekomen deze lente. Tour de Wijk In Rotterdam is de Tour-de-Wijk gestart. Wethouder Barbara Kathmann [...] Het bericht In gesprek met inwoners: originele praktijkvoorbeelden verscheen eerst op Gemeente.nu.

Slopen de sociale media onze democratie?

Slopen de sociale media onze democratie? De sociale media zijn het nieuwe slagveld van de politiek. Op Twitter en Facebook vliegen je de boodschappen en filmpjes van politici zelf om de oren. Donald Trump heeft school gemaakt, geheel in lijn met de les van Machiavelli dat een politicus de tijd en de omstandigheden in zijn voordeel moet aanwenden. Dus is de kernvraag: passen de sociale media in de parlementaire democratie of halen ze dit bestel onderuit?

Flexhuurders in het nauw: 'Ik moet kijken naar een baan in een andere stad'

Tijdelijke huurcontracten zijn in Angelsaksische landen al jaren de norm, en de Nederlandse woningmarkt is hard op weg zich op dezelfde manier te ontwikkelen. Daarvoor waarschuwt onderzoeker Carla Huisman van de Rijksuniversiteit Groningen, die daar onderzoek naar deed. Het leidt volgens haar tot stress en grote onzekerheid bij huurders. Wie zijn dat? Al acht jaar niks opbouwen Lilian Seip (29) is in acht jaar tijd vijftien keer verhuisd. Nu woont de bioloog in een jongerenwoning van de woningbouwcorporatie.

Het klimaatdebat: angst of actie?

Welke invloed heeft de toon van het debat op de manier waarop we met klimaatverandering omgaan? Berichten over klimaatverandering roepen de meest uiteenlopende reacties op. Bewoners die in opstand komen tegen een windmolen in hun regio, klimaatplannen die niet ambitieus genoeg zijn, hoopvolle berichten over grote, groene investeringen of een bijzondere innovatie, klimaatdepressie wegens onheilspellende […]

Kritiek op uitdaagrecht: ‘raad blijft het hoogste orgaan’

Het ‘right to challenge’ of uitdaagrecht mag er niet toe leiden dat bewoners het laatste woord krijgen in lokale kwesties. ‘De raad dient ruimte te houden om anders te besluiten. De raad blijft immers het hoogste bestuursorgaan.’ Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in een kritische reactie op het kabinetsvoorstel om het uitdaagrecht te [...] Het bericht Kritiek op uitdaagrecht: ‘raad blijft het hoogste orgaan’ verscheen eerst op Gemeente.nu.

Wijkteams onderschatten netwerkkracht van zorgvragers

Wijkteamprofessionals verkennen (nog) onvoldoende de potentie van het eigen netwerk van zorgvragers. Dit is een van de conclusies van Rotterdams onderzoek naar activering van netwerksteun. Tussen 2015 en 2019 onderzochten wij of en op welke wijze Rotterdammers met problemen hulp krijgen vanuit hun eigen sociale netwerk.1 De zorgtransitie, die in 2015 een aanvang nam, vormde […]

Jaguar Land Rover komt met conceptvoertuig voor in de stad

Jaguar Land Rover presenteert een nieuw conceptvoertuig dat onderdeel uitmaakt van de ‘Destination Zero’-missie van de Britse autofabrikant. Hiermee vertaalt het bedrijf de toekomstvisie op het gebied van autonome, elektrisch aangedreven en connected voertuigen voor stedelijke mobiliteit.

Buurtvisie ‘Gestelse buurt werkt’

De leefbaarheid en de veiligheid in de Gestelse Buurt staan onder druk. Ook zijn er sociale problemen op het gebied van armoede en jeugdzorg. Gemeente, politie, BrabantWonen en Farent hebben daarom de handen ineengeslagen. Samen hebben ze het plan ‘Gestelse buurt werkt’ gemaakt. Dat plan gaat over hulp aan inwoners, over veiligheid en openbare orde én over de huizen en het openbaar gebied.

Buurtteams moeten zorg in Amsterdam laagdrempeliger maken

Het college van burgemeester en wethouders gaat de zorg dichter bij de Amsterdammers organiseren door de invoering van buurtteams waarbij iedereen terecht kan. Inwoners met vragen of zorgen op het gebied van sociale zorg, welzijn, schulden en veiligheid kunnen zich vanaf 2021 richten tot één herkenbaar loket in hun eigen wijk. De buurtteams worden de spil in de buurt waar zorg en ondersteuning op een laagdrempelige manier samenkomt. Dit meldt Gemeente Amsterdam. 

Pagina's