Algemene Ledenvergadering VKKL: thema Dorpsraden en ICT

16 oktober, 2006 - 12:45

De VKKL organiseert op 25 oktober haar Algemene Ledenvergadering in gemeenschapshuis Baexheimerhof te Baexem. Naast het jaarverslag en het jaarprogramma 2007 zal ook deze algemene ledenvergadering weer een actueel thema worden behandeld. Thema van dit jaar is Dorpsraden en ICT. Er zal worden ingegaan op het project Interactief Kennisplatform Bewonersinitiatieven dat de VKKL gezamenlijk met haar zusterorganisatie in Brabant ontwikkelt. Daarnaast zullen ook de projecten OnsDorpsWeb van de dorpsraad Koningsbosch en Dorpenvenray.nl van het Dorpsradenoverleg Venray aan bod komen.

Prijsvraag: Ommetjes rond het dorp

11 oktober, 2006 - 10:45

Prijsvraag bevordert ontsluiting buitengebied

Toekomstvisie 2007-2011

28 september, 2006 - 11:00
VKK Noord BrabantDe leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant hebben de toekomstvisie 2007-2011 voor de komende vijf jaar ontvangen. Het is de ambitie van de vereniging kleine kernen noord-brabant om in goed overleg met al haar leden te bevorderen dat de dorpsorganisaties zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid Noord Brabant

19 september, 2006 - 12:42

De Provincie Noord Brabant wil leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. In de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid is in 2006 en 2007 Euro 1.000.000,-- hiervoor beschikbaar. Deze subsidieregeling vergoedt diverse (proces)kosten voor de ontwikkeling van multifunctionele voorzieningen waarin zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciele dienstverlening onder een dak worden ondergebracht.

Nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid

19 september, 2006 - 12:24

De Provincie wil leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. In de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid is in 2006 en 2007 € 1.000.000,-- hiervoor beschikbaar. Deze subsidieregeling vergoedt  diverse (proces)kosten voor de ontwikkeling van multifunctionele voorzieningen waarin zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciële dienstverlening onder één dak worden ondergebracht.

Week van de Vooruitgang 2006

13 september, 2006 - 23:43
Week van de Vooruitgang 2006 - Van 16 t/m 22 september 2006 de Week van de Vooruitgang, een week waarin duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. Dit betekent dat er een week lang groen licht is voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te creëren. [Nieuws Dorp en Buurt]

Nieuwe initiatieven Echt-Susteren

11 september, 2006 - 12:33
In Limburg zijn de afgelopen jaren al veel dorpsorganisaties opgericht. Midden- en vooral Zuid-Limburg lopen echter wat achter bij deze ontwikkeling. Er zijn over het algemeen twee redenen waarom dorpsbewoners zich willen organiseren; als er sprake is van één of meer grote knelpunten of als er kansen liggen om de leefbaarheid te verbeteren.

GroenLinks in Echt-Susteren denkt dat het voor

Brabantse Dorpendag 2006

17 augustus, 2006 - 19:20

Ruim 450 vertegenwoordigers van de Brabantse kleine kernen bezochten zaterdag 11 maart jl. in 's-Hertogenbosch de Brabantse Dorpendag 2006.

In vervolg op de dorpendag vinden in het voorjaar 2006 drie praktijkdagen plaats. Deze praktijkdagen bieden dorps-, raadsleden en andere belangstellenden de mogelijkheid om innovatieve en succesvolle Brabantse leefbaarheidsprojecten in de praktijk te gaan bekijken. Meldt u hier aan voor de praktijkdagen.

1e PlattelandsParlement Limburg

10 juni, 2006 - 12:35
Het 1e PlattelandsParlement Limburg is inmiddels succesvol verlopen. Ongeveer 150 mensen hebben op 10 juni de weg naar Griendtsveen gevonden. Verspreid over verschillende locaties in het dorp hebben dorpsraden, provinciale bestuurders en overige geïnteresseerden met elkaar gesproken over uiteenlopende thema’s. Deze gesprekken vormden de basis voor het Dorpsakkoord Limburg 2006. In dit Dorpsakkoord zijn samenwerkingsafspraken met de provincie vastgelegd. In de eerstvolgende Kleine Kernen Krant zullen we uitgebreid verslag doen van het PlattelandsParlement.

Pagina's