BrabantTuin: Cultuur en Natuur

17 april, 2009 - 13:05

De afgelopen maanden heeft de vereniging zich beraden hoe we de dorpen van Brabant goed op de kaart kunnen zetten. Onze adviesraad heeft daarbij prima geholpen en geadviseerd ons aan te sluiten bij de ontwikkelingen rond de nominatie van Provincie en Brabantstad als culturele hoofdstad van Europa.

Kavelruil Bergeijk bereikt nieuwe mijlpaal

16 april, 2009 - 17:18
Binnen drie ruilingen circa 45 hectare grond van eigenaar wisselen. Dat is het tussentijdse resultaat van het Integraal Kavelruilproject Bergeijk. "We zijn nog volop in gesprek met verschillende grondeigenaren, maar dit is een mooi resultaat waarmee we erg blij zijn", verklaart Ad Mutsaers, projectleider Dienst Landelijke Gebied.

Ontwerp-inrichtingsplan Wintelre-Oerle vastgesteld

16 april, 2009 - 17:17
Gedeputeerde Staten (GS) hebben op dinsdag 14 april een belangrijke stap gezet richting de realisatie van de reconstructie in het gebied Wintelre-Oerle door het ontwerp-inrichtingsplan vast te stellen.

Peter van de Griendt benoemd tot erelid

16 april, 2009 - 10:32
Peter van de Griendt is tijdens de algemene ledeveradering van de vereniging kleine kernen noord-brabant op woensdagavond 15 april in zaal Hercules te Giessen, bij zijn afscheid benoemd tot erelid van de vereniging. Voorzitter Wim van Lith overhandigde Peter van de Griendt de bijbehorende oorkonde.

 

Dorp als Daad - bouwstenen voor dorpen van het oosten

14 april, 2009 - 13:27

Dorp als daad is een manifest over het dorpsontwerp. Het is de stellingname van twee landschapsarchitecten en een stedenbouwkundige. Dorp als daad vindt een dorp iets anders dan een stad of suburb en wil dat verschil ook in de alledaagse omgeving terugzien. Dorp als daad is gekant tegen de onnadenkendheid en routine waarmee dorpen worden gepland, en richt zich tot de makers van het dorp: bewoners, bestuurders, ambtenaren, ontwikkelaars, ontwerpers. Dorp als daad daagt hen uit na te denken over wat het betekent dorp te zijn.

Televisieitem: iDOP in Helenaveen

10 april, 2009 - 14:22
In het programma Oog & Blik van TV 10 Brabant zat een item over het iDOP in
Helenaveen. Deze uitzending is HIER terug te zien.

Noordbrabantse subsidieregelingen voor 2009 en 2010 opengesteld

9 april, 2009 - 12:37

Beleid Leefbare Dorpen en Wijken is een succes

De subsidieregeling van de provincie om de leefbaarheid van dorpen en wijken in Brabant te bevorderen is een succes. Dit blijkt uit de grote belangstelling voor deze regeling bij de gemeenten. Reden voor Gedeputeerde Staten om nu de subsidieregelingen voor 2009 en 2010 open te stellen. In totaal komt er €21,5 miljoen beschikbaar. 

VKKL en KNHM versterken samenwerking

1 april, 2009 - 12:49
Organisaties bundelen krachten voor Kleine Kernen Limburg


2009-03 Waalderbos nieuwe voorzitter VKK Gelderland

30 maart, 2009 - 10:58

Tijdens de jaarvergadering op 26 maart 2009 is Willy Waalderbos uit Didam door de aanwezige leden benoemd tot voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland. Hij volgt Paul Peters op die vorig jaar januari moest stoppen met het voorzitterschap in verband met het aanvaarden van de functie onafhankelijk voorzitter van de Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving.

Vooraankondiging Limburgse Dorpendag

26 maart, 2009 - 13:06

Op zaterdag 13 juni organiseert de Vereniging Kleine Kernen Limburg weer een Limburgse Dorpendag. Dé dag voor iedereen die actief is rond leefbaarheid van de kleine Limburgse kernen! Locatie voor deze dag is het dorp Baexem, waar de gemeente Leudal onze gastheer zal zijn.

Vooraankondiging Dag van de Brabantse Ruimte 15 juni 2009

26 maart, 2009 - 10:27
Welke keuzes gaat de provincie maken voor het provinciale ruimtelijke
beleid?
Hoe ziet de provincie de inzet van de verordening, het inpassingsplan
en het ontwikkelbedrijf?
Wat zijn de gevolgen voor de provinciale samenwerking met overheden en
niet-overheden?

De antwoorden op deze vragen en wat dit voor u in de praktijk betekent
hoort u op maandag 15 juni tijdens de Dag van de Brabantse ruimte. Op
deze dag informeert de provincie Noord-Brabant u over de tussenstand van
de nieuwe structuurvisie over de ruimtelijke ontwikkeling in Brabant en

Groenloket Brabant in bedrijf

16 maart, 2009 - 13:52
Het ‘Groenloket Brabant' is open voor vragen over subsidies rond natuur en landschap.

Kan ik mijn landbouwgronden omzetten in natuur? Wie kan mij adviseren over het aanleggen van een poel? Kan ik helpen met het beschermen van weidevogels?

Kleine kern in Engeland te koop

11 maart, 2009 - 17:51
Het Engelse dorp Linkenholt, inclusief cricketclub, winkel en landhuis staat te koop voor 25 miljoen euro. De eigenaar, een investeringsbedrijf, wil met de opbrengst geld inzamelen voor gehandicapte kinderen en geblesseerde jockeys. Dat berichtte de Britse krant The Times maandag 9 maart.
Op de 8 vierkante kilometer van het historische dorp Linkenholt in het zuiden van Engeland staan 22 huurwoningen, waar veertig mensen wonen. Ook zijn er twee smidsen, een schietbaan en een schooltje. Alleen de kerk uit de twaalfde eeuw valt buiten de koop.

Kernraad Leenderstrijp nieuw lid

11 maart, 2009 - 17:35
Kernraad Leenderstrijp uit de gemeente Heeze-Leende heeft zich als nieuw lid aangemeld. De vereniging kleine kernen noord-brabant komt daarmee op 301 leden.

Betere leefomstandigheden amfibieën door ecologische verbindingszone Hondsven-Groote Heide

9 maart, 2009 - 17:17
De knoflookpad. Het zegt mensen misschien weinig, maar deze pad is een uniek en zeldzaam dier, tegelijk een van de meest bedreigde dieren in ons land. Een nieuw te openen Ecologische Verbindingszone (EVZ) tussen het Hondsven in Gastel en de Groote Heide moet niet alleen de knoflookpad, maar ook tal van andere amfibieën betere leefomstandigheden bieden. Op woensdag 18 maart wordt de EVZ officieel geopend door gemeente Cranendonck en Waterschap de Dommel.

 

Wie kent een voorbeeld van een dorp met een conciërge?

9 maart, 2009 - 15:37

Wie kent goede voorbeelden van dorpen waar een dorpsconciërge is aangesteld. En zo ja, hoe is dat dan geregeld?

 

Zorgcoöperatie Hoogeloon finalist Brabantse Dorpenderby.

9 maart, 2009 - 11:22

Zorgcoöperatie Hoogeloon is een van de 10 finalisten van de Brabantse Dorpenderby. Op initiatief van burgers is in 2005 een coóperatieve vereniging opgericht om te bereiken dat ouderen en mensen met een beperking langer in Hoogeloon kunnen wonen, ook als ze zorg nodig hebben. De resultaten zijn van dien aard dat de doelstelling al gedeeltelijk gehaald wordt. "Zorg voor elkaar" is de slogan waar het dorp hoogeloon voor gaat. Ruim 200 leden telt de zorgcoöperatie, ongeveer 40 vrijwilligers en inmiddels ook medewerkers in loondienst. Uitgevoerd worden diensten als een eetgroep,

Wie wint de derde Kempenlandtrofee?

9 maart, 2009 - 11:03
 

Reconstructiecommissie Kempenland reikt dit voorjaar voor de derde keer de Kempenlandtrofee uit. Alle personen en organisaties die zich inzetten voor de herinrichting van het platteland in Kempenland kunnen meedingen naar de prijs. Wie maakte zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk voor de reconstructie in Kempenland? De reconstructiecommissie roept iedereen op projecten, organisaties en personen te nomineren. De uitreiking van de Kempenlandtrofee vindt plaats tijdens de Kempenlanddag op zondag 17 mei.

Burgers en overheid samenwerkend voor landschap; Local Ownership in de praktijk

26 februari, 2009 - 13:39

Publicatie LEI

Een verkenning van de samenwerking tussen burgers en overheden bij het opzetten, uitvoeren en beheren van lokale initiatieven voor landschap bij vijf cases (Buurtschap IJsselzone, Dorpsvisie Gelselaar, Groenprojecten Sevenum, Ommetje van Hoofdplaat en Naobers van Zudert). Local Ownership is een (groei)proces dat eisen aan zowel burgers als gemeente stelt. Een verschil van mening over een toekomstige ontwikkeling vormt vaak de aanleiding om met elkaar aan de slag te gaan en na te gaan denken hoe zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen worden gedeeld.

Bevolking mag meepraten over speelruimtes

19 februari, 2009 - 17:38
OOSTERBEEK - Renkum wil genoeg en veilige speelruimtes in de gemeente.

Pagina's