Nieuwe folder dorpsplannen

4 november, 2009 - 17:47

Deze folder geeft informatie over de mogelijkheden die een door ons begeleid dorpsplan biedt. Ook geven wij aan waarin wij ons in onze aanpak onderscheiden van anderen. De folder is gericht op gemeenten, maar ook dorpsorganisaties kunnen zich hiermee laten overtuigen van het voordeel om een dorpsplan te maken.

Kempenland versnelt verplaatsing intensieve veehouderij: maatregel uniek in Brabant

3 november, 2009 - 12:52
Streekhuis Kempenland en de gemeentes in Kempenland zetten vanaf november 2009 twee planeconomen in om te onderhandelen met de intensieve veehouderijbedrijven in het gebied. Doel is om intensieve veehouders aan de rand van dorpen en bij natuurgebieden sneller uit deze gebieden te laten vertrekken. Hierdoor vermindert de uitstoot van ammoniak en stank in deze kwetsbare gebieden. Kempenland is de eerste regio die op deze manier het verplaatsingsproces gaat versnellen. Overige regio's in Brabant reageren enthousiast op de maatregel.

Nationaal Plattelandsparlement Lunteren 10-10-09

29 oktober, 2009 - 16:24

Nationale Plattelandsparlement Lunteren 10-10-09Op 10 oktober 2009 is het derde nationale plattelandsparlement gehouden in Lunteren. Het verslag van de dag en de moties die zijn ingediend, zijn hier te lezen.

De Nieuwe Delta: Leven met water

26 oktober, 2009 - 21:52
26-10-2009 | De Nieuwe Delta: Leven met water

Toch nieuwbouw in Nuenen

22 oktober, 2009 - 23:44
De Nuenense woningbouwprojecten Esrand en Eeneind-Oost kunnen met steun van de provincie ondanks de kredietcrisis toch worden gebouwd.

Eeneind-Oost behelst de bouw van 51 woningen, variërend van starterswoningen tot vrijstaande huizen op grotere kavels. Bijzonder is dat 39 woningen door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Daarvoor is begin 2008 al de Kopersvereniging Eenheid opgericht.

PlattelandsParlement 2009

22 oktober, 2009 - 22:52
22-10-2009 | PlattelandsParlement 2009

Werkplaats: Themanummer PlattelandsParlement

22 oktober, 2009 - 22:52
22-10-2009 | Werkplaats: Themanummer PlattelandsParlement

Leefbaarheidsonderzoek Sluis

22 oktober, 2009 - 22:52
20-10-2009 | Leefbaarheidsonderzoek Sluis

Scoop heeft in de gemeente Sluis een omvangrijk leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit rapport wordt op 13 oktober aan de gemeenteraad gepresenteerd. Tot in december wordt dit onderzoek in de diverse kernen besproken.

Op de site van de gemeente Sluis staat het hele proces van dit leefbaarheidsonderzoek uitgebreid beschreven. 

Ontwerpbegroting provincie Noord-Brabant leidt tot pijnlijke keuzes

21 oktober, 2009 - 17:43

Door een korting op het provinciefonds loopt de provincie in 2009-2011 aan tegen een tekort van € 40 miljoen. Dit kan worden opgevangen door bestaand beleid aan te passen.

Voor de langere termijn zijn de financiële vooruitzichten somberder en zal de provincie haar taken en uitgaven moeten heroverwegen. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting die Gedeputeerde Staten begin oktober hebben uitgebracht. Bij de begroting zit een najaarsbrief waarin de budgettaire stand van zaken wordt weergegeven.

Ommetje Romeinse brug in race voor Archeologieprijs

21 oktober, 2009 - 12:12
Project van Werkgroep Dorpsraad Tungelroy

De werkgroep Romeinse beekbrug van de Vereniging Dorpsbelangen is genomineerd voor de Ym van der Werffprijs, een gerenommeerde archeologieprijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt. De werkgroep reconstrueerde een jaar geleden een Romeinse brug over de Tungelroyse beek en droeg ze zorg voor het herstel van een attractief ommetje rond het dorp. Het project van de werkgroep is voorgedragen door de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL.

Werkgroep wellicht betrokken bij beheer dorpshuis

20 oktober, 2009 - 22:52
20-10-2009 | Werkgroep wellicht betrokken bij beheer dorpshuis

Burgemeester en wethouders van Tholen gaan onderzoeken of de Werkgroep Dorp uit Anna Jacobapolder betrokken kan worden bij het beheer van het dorpshuis.

Meer: http://www.pzc.nl/regio/tholen/5664513/Werkgroep-wellicht-betrokken-bij-beheer-dorpshuis.ece

Borsele wil een dorpsbouwmeester

20 oktober, 2009 - 22:52
20-10-2009 | Borsele wil een dorpsbouwmeester

Het Borselse college van B en W wil de gemeentelijke welstandscommissie opheffen en vervangen door een dorpsbouwmeester.
Dat zei wethouder Mart de Bruijne donderdagavond na een presentatie over het werk van de welstandscommissie.

Meer: http://www.pzc.nl/regio/bevelandentholen/5665905/Borsele-wil-een-dorpsbouwmeester.ece

VKKL zoekt bevlogen bestuursleden

20 oktober, 2009 - 12:54

Op weg naar een nieuwe koers
Net als andere vrijwilligersorganisaties heeft ook de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) te maken met wisselingen in de bestuursbezetting. Op dit moment is de vereniging  op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Deelname VKKL contactgroep Gemeenschapszorg

20 oktober, 2009 - 12:53
Op de Dorpendag in Baexem is door de Dorpscommissie Vijlen een presentatie gegeven over de wijze waarop in Vijlen invulling wordt gegeven aan Gemeenschapszorg. Tijdens de workshop is de wens kenbaar gemaakt om binnen de VKKL een contactgroep Gemeenschapszorg op te richten. In de contactgroep kunnen bijvoorbeeld, aanpak en opgedane ervaringen met gemeenschapszorg worden uitgewisseld en besproken. Deelnemers aan de contactgroep komen 1 á 2 keer per jaar bij elkaar en informeren elkaar tussentijds per mail.

Twee nieuwe leden vereniging kleine kernen noord-brabant

19 oktober, 2009 - 14:48

Dorpsraad Oostelbeers en Buurtbeheer Middelbeers, beide uit de gemeente Oirschot, hebben zich aangemeld als lid van de vereniging kleine kernen noord-brabant.

Burgerparticipatie: Dorpsraad uiteen in Ellewoutsdijk

16 oktober, 2009 - 22:52
26-10-2009 | Burgerparticipatie: Dorpsraad uiteen in Ellewoutsdijk

De dorpsraad Ellewoutsdijk zit sinds deze week zonder secretaris en zonder penningmeester.
Er resten nog twee leden en een voorzitter.

Meer

Jeugd & leefbaarheid: EXTRA LINKS!

15 oktober, 2009 - 15:26

In de Kleine Kernenkrant van oktober 2009 beloofde wij u om rond het thema "jeugd & leefbaarheid" verschillende links naar interessante sites over dit thema te plaatsen. Hieronder een greep uit het aanbod. De sites laten verschillende voorbeelden en invalshoeken zien, sommige zijn recent, sommige al wat ouder. Vaak zijn theorieën/publicaties gericht op de stad, maar onderdelen zijn zeker ook toepasbaar in kleine kernen. Doe er u voordeel en kijk of (onderdelen van) de aanpak lokaal is toe te passen.

Kleur in Castenray

Stadsraad voelt zich niet serieus genomen

14 oktober, 2009 - 22:52
14-10-2009 | Stadsraad voelt zich niet serieus genomen

Burgemeester Jaap Sala riep tijdens het werkbezoek van het college inwoners van de stad Sluis deze week op zitting te nemen in hun stadsraad.
Door stadsraadslid te worden, kunnen burgers het college op de hoogte houden van wel en wee van Sluis en draagvlak voor verbeteringen creëren, betoogde Sala.

Meer: http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/5653756/Stadsraad-voelt-zich-niet-serieus-genomen.ece

 

Kleine Kernen Krant 19

12 oktober, 2009 - 16:10
Binnenkort verschijnt weer een nieuwe editie van de Kleine Kernen Krant Limburg. Download deze en voorgaande edities van de krant via http://www.vkkl.nl/node/633. In het nieuwste nummer onder andere aandacht voor:
  • Een reactie van de VKKL op berichten in de Limburgse kranten dat het dorpsradenwerk in onder andere Horst aan de Maas en Venray onder druk staat.
  • Van Dorpsraad naar Dorpsoverleg: Toekomstige bewonersorganisatie wordt vooral een dorpsplatform dat zich richt op communicatie tussen bewoners en verenigingen.

Themadag 'Het agrarisch cultuurlandschap in Het Groene Woud'

12 oktober, 2009 - 13:01
Wij nodigen u graag uit voor de zestiende Meierij Themadag, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor projectmensen uit De Meierij en Het Groene Woud.

Het thema is gericht op het agrarisch cultuurlandschap, een essentieel thema voor de toekomst van De Meierij en Het Groene Woud. Drie boeiende inleiders bieden ons inspiratie.

De streek komt aan het woord met nieuwe initiatieven en presentaties van lopende projecten.

9.00 ontvangst en 9.30 uur opening door bestuur

Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland, België

Pagina's