Gratis met de bus op 23 december

12 december, 2007 - 19:17
Op koopzondag 23 december 2007 zijn alle stad- en streekbussen, die vallen onder bevoegdheid van de Provincie Noord-Brabant, gratis. De Provincie wil met deze actie reizigers laten kennismaken met de nieuwe bussen. Tegen inlevering van een bon uit de regionale krant, huis-aan-huisbladen, of uitgeprint van deze webpagina, kunnen reizigers op (koop-)zondag 23 december a.s. gratis met de bus in het grootste gedeelte van Brabant.

Hoogeloon heeft eigen website

12 december, 2007 - 15:05
De inwoners van Hoogeloon hebben sinds kort een eigen website. Deze is door inwoners uit het dorp ontwikkeld met ondersteuning van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Om de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren heeft de Europese gemeenschap subsidie beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het project CitizinFirst. Onlangs is de site: www.hoogeloon.info in de Dorpsraadvergadering gepresenteerd. Iedere vereniging uit Hoogeloon kan op de site zijn informatie kwijt.

Loting bouwkavels een landelijk probleem

10 december, 2007 - 23:18

Enkele bewoners van Uden hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente Uden. Zij zijn het niet eens met het ingevoerde puntensysteem dat de gemeente hanteert bij het verloten van bouwkavels.

Bewoners die een woning van minder dan 240.000 euro achterlaten krijgen een punt extra en worden het eerst ingeloot. Er zijn 24 bewoners die een woning achterlaten en er zijn maar 20 kavels te vergeven. Met andere woorden mensen die minder punten hebben komen niet aan de bak. Dit is volgens de indieners van het kort geding oneerlijk.

test

10 december, 2007 - 22:42

Website wintelre.info gaat per 1 janulari 2008 live. De website geeft alle Wintelrese verenigingen de mogelijkheid om zich te presenteren op het internet.

 Korfbal club tijdens de anond wandel vierdaagse

test:
Korfbalclub tijdens de avond wandel vierdaagse

Bestuurslid Piet van Hout overleden

6 december, 2007 - 14:10

Diep bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons bestuurslid

Piet van Hout

 

Nieuw jeugdgebouw in Zieuwent

3 december, 2007 - 23:06

Nieuw Jeugdgebouw in Zieuwent

Zieuwent - Onlangs is door de Jeugdraad het nieuwe jeugdgebouw De "Waarreise" officieel in gebruikgenomen. Dit nieuwe gebouw biedt onderdak aan Jong Nederland, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de Speeltuinvereninging.

Over de limiet op de Jonkerstraat

3 december, 2007 - 22:54
Tijdens het maandelijkse verkeersspreekuur van de gemeente Oude IJsselstreek is de zeer slechte staat van de Jonkerstraat besproken. Twee verontruste moeders en de verkeersouder van de Walburgisschool hebben samen hun bezorgdheid uitgesproken over de verkeersveiligheid op de Jonkerstraat en Acacialaan.

Vanwege de herinrichting van het riool in de bebouwde kom van Netterden is een gedeelte van de Emmerikseweg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de Jonkerstraat en Acacialaan.

Verkeerssituatie Woerdsestraat gewijzigd in 2009

3 december, 2007 - 22:39

Verkeersituatie Woerdsestraat gewijzigd in 2009

Straatverlichting, drempels en een 60 kilometer zone moeten de drukke Woerdsestraat veiliger maken. De gemeente Lingewaard heeft deze werkzaamheden gepland staan voor 2009. Na de werkzaamheden is de straat toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat de straat niet meer alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar is.

Starters- en doorstroomwoningen in De Moer

28 november, 2007 - 13:49
Een groep jongeren uit De Moer in de gemeente Loon op Zand, heeft op initiatief van raadslid Cees van de Ven het plan opgepakt tot het bouwen van ongeveer 10 stuks starters en doorstroomwoningen in De Moer. Ook hebben zij reeds een bouwlokatie gevonden en is er overleg geweest met het gemeentebestuur en woningbouwcoöperatie Casade.

Proces dorpsontwikkelingsplan De Moer van start

28 november, 2007 - 13:45
Na een voorbereiding van ruim één jaar door een projectgroep in De Moer, is ook de gemeente Loon op Zand zo ver dat gezamenlijk gewerkt kan gaan worden aan het dorpsontwikkelingsplan. 28 november 2007 gaat tijdens een bespreking op het gemeentehuis de zaak van start. Begeleiding vindt plaats door stichting ZET.

Meer en beter communiceren met Dorper Overleg

22 november, 2007 - 23:24

Het Dorper Overleg begint met de verbetering van de website. Dit om de communicatie  tussen het Dorper Overleg en de inwoners van Helden-dorp te verbeteren. Tegelijkertijd kijkt een commissie bestaande uit Sybil Thijssen, Mat Bruynen, Rob Wanten en ondergetekende op welke manier ze aan het Dorper Overleg meer bekendheid kunnen geven.

Waarom kijken mensen naar een dorpswebsite ?

22 november, 2007 - 23:09

Hierbij het artikel wat ik zou schrijven voor  Workshop "Publiceren op het web".

Jan Schaareman

 Waarom kijken mensen naar een dorpswebsite ? Sinds enkele jaren verzorg  ik de website van Egchel;  om bezoekers te houden is het belangrijk om te weten waarom ze kijken. Dit komt door: 

Nieuwsgierigheid.

Wat gebeurt er om ons heen?

Wat heeft het dorpsoverleg alweer geregeld ?

 Nieuws.

Wat gebeurt er in het dorp.

B.v. Trottoir  wordt vernieuwd of een paard is uitgebroken.

Werkgroep van dorpsraad Ven-Zelderheide presenteerde fotoboek bij het 25-jarig jubileum van de KBO.

22 november, 2007 - 22:58
 

Jeanne van Oosterhout presenteerde op 4 november jl. het eerste exemplaar van een fotoboek. Dit was samengesteld door de werkgroep "cultuur en historie." Dit boek omvat de portretten van een kleine 130 inwoners van Ven-Zelderheide. Om in dit boekje opgenomen te worden diende men in 2007 de leeftijd van 60 jaar gepasseerd te zijn.

Kansen en bedreigingen voor zeer kleine kernen

21 november, 2007 - 13:40

De presentatie 'Kansen en bedreigingen voor zeer kleine kernen' die gepresenteerd is tijdens de thema-avonden in Eerde en Sprundel, kunt u nog eens bekijken. De presentatie is aan de knop Documenten toegevoegd.

U kunt ook meteen HIER klikken.

'Dorp vol actie' in praktijk gebracht

19 november, 2007 - 21:47
19 november - De dorpsraad van Vlierden heeft zaterdag tijdens een werkbezoek van wethouder Lemlijn een burgerinitiatief ingediend met het verzoek tot een verbod voor doorgaand vrachtverkeer (behalve bestemmingsverkeer) voor de dorpskern.

Het burgerinitiatief wordt ondersteund met ruim 140 handtekeningen. "Ik zal de documenten in handen van de voorzitter van de raad (de burgemeester red.) stellen, zodat het onderwerp op de agenda wordt gezet", aldus de wethouder. "Daarna zal het waarschijnlijk in de vorm van een raadsopdracht bij mij terecht komen."

Heusden: Koffie, thee en cola bij alcohol en drugs

16 november, 2007 - 11:42
Ze drinken koffie, thee of cola light, maar in elk geval geen bier of andere alcoholhoudende drank. Meer dan driehonderd mensen zijn dinsdagavond naar gemeenschapshuis Unitas in Heusden gekomen voor een thema-avond over alcohol en drugs.

Leefbaarheidgroep Heerle is winnaar prijs Dichterbij de Kern

13 november, 2007 - 10:03
Op maandag 22 oktober 2007 is de Leefbaarheidgroep Heerle (NB) uitgeroepen tot winnaar van de aanmoedigingsprijs van Dichterbij de Kern. Heerle is een dorpskern van de gemeente Roosendaal van 1.800 inwoners. De bewoners van de kern Heerle hebben een leefbaarheidsgroep gevormd. Deze is de initiator van en de motor achter de samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporatie, de zorginstelling en het kerkbestuur. Het initiatief moet ertoe leiden dat een nieuwe multifunctionele accommodatie en zorgwoningen gebouwd worden in het interieur van het huidige kerkgebouw, waardoor er

Ontwikkelingen accommodaties vragen actie dorpsraad Ulvenhout

12 november, 2007 - 17:21
Sluiting van Zalencentrum De Harmonie.

Met pijn in zijn hart moet Kurt de Harmonie in de loop van 2008 gaan sluiten. Hij wil dit zo ordentelijk mogelijk laten verlopen. Zullen de zo bekende en vertrouwde gezichten van de medewerker(st)ers verdwijnen?? Feit blijft dat de sluiting van onze Harmonie zeer sterk ingrijpt in de samenleving van Ulvenhout. Jaar en dag zijn veel verenigingen zich daar thuis gaan voelen en hebben een veelvoud aan evenementen plaats gevonden in De Harmonie. Ik hoef deze aan u echt niet op te sommen. Natuurlijk is de Dorpsraad,

Pagina's