Nog een bericht

19 februari, 2008 - 16:45
Nog een testbericht speciaal voor de redactie

Links

19 februari, 2008 - 12:45

Vraag en antwoord module actief

15 februari, 2008 - 22:43

Op deze website is nu ook een vraag en antwoord module actief. De module is om te beginnen gevuld met de vragen en antwoorden die tijdens het Kennisfeest in december in Liessel zijn verzameld. De vragen en antwoorden zijn te bekijken via het menu-item "vraag&antwoord" in het topmenu.

Als je ingelogd bent op deze website, dan kun je ook zelf nieuwe vragen stellen. De redactie van het kennisplatformbewoners.nl draagt zorg voor de beantwoording en zal de vraag-en-antwoord lijst verder aanvullen met vragen die telefonisch en op bijeenkomsten worden gesteld.

test

14 februari, 2008 - 11:40

Nieuwe voorzitters reconstructiecommissies

12 februari, 2008 - 12:35
De Brabantse reconstructiecommissies De Baronie en Boven-Dommel krijgen een nieuwe voorzitter. Op voordracht van de commissies zijn Peter van Vugt en Nellie Jacobs-Aarts benoemd tot voorzitter van respectievelijk De Baronie en Boven-Dommel. De vacatures voor beide functies zijn begin november gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn zeventien reacties binnen gekomen. De huidige voorzitters blijven tot en met april in functie om zo voor een goede overdracht te zorgen. Met de reconstructie wordt de grote opknapbeurt van het platteland bedoeld die is gestart na de varkenspest van 1997.

Themabijeenkomsten Leefbare Dorpen in Noord-Brabant

7 februari, 2008 - 13:11

De provincie Noord-Brabant heeft voor de komende 4 jaar 30 miljoen euro uitgetrokken om de leefbaarheid en sociale samenhang van de dorpen te versterken. Wilt u weten wat dat voor u betekent of hebt u daar eigen ideeën over, kom dan naar een van onze themabijeenkomsten. De eerste vindt plaats op woensdag 27 februari 2008 in Gemeenschapshuis De Horst Sint Josephplein 14 5428 GL Venhorst Inleiding door de heer F.J.L van Dooremalen, directeur Sociaal Culturele Ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Zaal open: 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, einde 22.30 uur.

'Ze bemoeit zich met van alles'

31 januari, 2008 - 17:53

door Carlijn Maiburg: bron BN De Stem

Donderdag 31 januari 2008 -WILLEMSTAD - Pauline Joosten, correspondente voor BN/DeStem in Willemstad, is gekozen tot Buurtlinker van het jaar 2007. Ze kreeg uit handen van burgemeester Den Duijn een beeldje en een oorkonde uitgereikt.

Dorpen in Brabant krijgen 30 miljoen voor leefbaarheid

31 januari, 2008 - 11:35
Dorpen en kleine kernen in Noord Brabant krijgen de komende drie jaar dertig miljoen euro van de provincie. Het geld is bedoeld voor grote en kleine projecten die de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen ten goede komen.

De provincie bekijkt nog op basis van welke criteria het geld verdeeld wordt. De regels daarvoor worden op dit moment uitgewerkt. Een deel van het geld is bestemd voor uitvoering van ideeën die bewoners bedenken in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen. Die worden of zijn opgesteld in onder meer Boxtel, Haaren, Lith, Oss,

Gebrek aan ruimte voor bouwen voor eigen inwoners

29 januari, 2008 - 16:33

Voor VNG-Magazine zoeken we namen van plattelandsgemeenten met te weinig ruimte om te bouwen voor de eigen inwoners. Indien dit geldt voor uw gemeente of dorpskern het verzoek om dit zo spoedig mogelijk te melden met naam en telefoonnummer en/of e-mailadres van bewoners die actief zijn rond dit thema in de betreffende plaats.

 

uw reactie kan gezonden worden naar:

kmirck@lvkk.nl

 

 

Boekje 'Van verleden naar toekomst'

29 januari, 2008 - 13:47

Boekje Piet van HoutIn zijn boekje 'Van verleden naar Toekomst', geeft de heer Piet van Hout zijn visie op de toekomst van de Brabants kleine kernen. Vooral bedoeld voor al die mensen die zich inzetten voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van de kleine kernen in Noord-Brabant. Van het boekje dat met de jaarwisseling verscheen is nog een beperkt aantal op voorraad en via het secretariaat te bestellen.

Proefprojecten dorpsraden

23 januari, 2008 - 19:49
door Kees den Exter
bron: BN De Stem

Woensdag 23 januari 2008 - ZEVENBERGEN - In Noordhoek komen sfeerbrengers in de vorm van feestverlichting en bloembakken. In de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten komt een speelterreintje voor de jeugd.

College Moerdijk schouwt voortaan de kernen

23 januari, 2008 - 19:39

door Kees den Exter
Bron: BN De Stem

Woensdag 23 januari 2008 - LANGEWEG - In de wereld van het waterschap kent men het begrip al sinds mensenheugenis. De gemeente Moerdijk begon er gisteren mee: de schouw. Ofwel: rondje lopen en kijken wat er mankeert aan het onderhoud. Langeweg had gisteren de primeur.

Handboek 'Bouwen met burgers'

22 januari, 2008 - 14:01
Uit een provinciale inventarisatie is gebleken dat er veel vragen leven over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bij gemeenten, woningbouwcorporaties en initiatiefnemers. Om die reden heeft de provincie opdracht gegeven tot het maken van het 'Handboek Bouwen met burgers'. Met het handboek kan een groot aantal van die vragen beantwoord worden. Niet als blauwdruk maar wel als een richtinggevende vraagbaak. U kunt het handboek

Succesvolle instructieochtend AED apparaat in Heusden gemeente Asten.

8 januari, 2008 - 10:09

24 personen zijn inzetbaar voor toepassing.

Op zaterdag 29 december vond in Heusden gemeente Asten een instructiebijeenkomst plaats voor de toepassing van een hartdefibrillator het zogenaamde AED apparaat. Op de oproep van de dorpsraad Heusden voor aanmelding reageerden 14 personen. De heren Henny Verdonschot en van Boy Bex van Heart Save Regio gaven de instructie.

AED instructie in Heusden

Dorpsraad Prinsenbeek pleit voor 140 nieuwe woningen

7 januari, 2008 - 15:40
Maandag 7 januari 2008 - PRINSENBEEK - Als het aan de dorpsraad ligt, krijgt Prinsenbeek aan de zuidkant nieuwbouw met 140 huur- en koopwoningen. Dit zei voorzitter Gé Brogtrop zaterdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de raad en harmonie Amor Musae in de Drie Linden. Verschillende bouwwplannen vormden de rode draad in zijn toespraak ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de dorpsraad. Bij de 140 woningen gaat het om de locatie tussen de bebouwing van de Liesbosdreef en het spoor, aan beide zijden van de Boterbloemstraat.

Groepshandleiding

5 januari, 2008 - 20:01
Handleiding voor gebruik van de on-line groep voor procesbegeleiders.

Besloten

De groep van procesbegeleiders is een besloten groep, zodat berichten in eerste instantie alleen maar zichtbaar zijn voor de leden van de groep. Alleen groepsleden kunnen een bericht in de groep plaatsen. Het systeem is overigens zo ingericht dat bij elk bericht aangegeven kan worden of het bericht alleen voor de groep, voor meerdere groepen of publiek toegankelijk is.

Email notificatie

Doelgericht dorpsportaal Vortum-Mullem

3 januari, 2008 - 16:34

Vanaf medio Oktober 2007 is in het pittoreske Vortum-Mullem de eerste versie van het speciaal voor dorpen ontwikkelde portaal met achterliggend CMS (Content Management Systeem) volledig online.

Inzet voor reconstructie voor derde keer beloond met Peeltrofee

20 december, 2007 - 09:54
Reconstructiecommissie De Peel is op zoek naar kandidaten die de strijd aan willen gaan voor de Peeltrofee komend voorjaar. Tijdens de derde Peeldag in april mag een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de uitvoering van de reconstructie deze prijs in ontvangst nemen. Alle projecten en personen komen in aanmerking, maar deze keer heeft de jury vooral oog voor kleinschalige initiatieven.

De Peeltrofee wordt jaarlijks uitgereikt voor het meest aansprekende project of de persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitvoering

Uniek dorpsservicecentrum in Bergen (L)

18 december, 2007 - 12:21

Het vorig jaar september geopende dorpsservicecentrum in Wellerlooi (1.200 inwoners, gemeente Bergen, L.) is het resultaat van intensieve samenwerking tussen inwoners, gemeente, welzijnsinstelling, woningstichting en een ondernemer. Het idee om een servicecentrum te koppelen aan het nog bestaande café, bleek het begin van het ei van Columbus. Voor de ondernemer was het een uitdaging. Hij kon door de extra diensten van het servicecentrum zijn onderneming meer toekomstbestendig maken. En de gemeenschap kreeg de door haar vurig gewenste voorziening

Pagina's