Rotterdam start proef flexwonen

Rotterdam start met een proef voor flexibel wonen om nog beter te kunnen voorzien in de vraag naar woningen. Dit zorgt voor een toename van 700 tot 1000 woningen verspreid over de stad. Flexwoningen zijn woningen die voor maximaal vijftien jaar worden geplaatst. De eerste tijdelijke woningen komen bij De Kroon in Schiehaven en in […]

Proeftuin Haagse Binckhorst: 'Ik kan niet alle zorgen wegnemen'

Bewoners, ondernemers en politici. Ze hebben allemaal zorgen over de manier waarop de toekomst voor de Haagse Binckhorst wordt bepaald. Dat gebeurt niet vanaf het stadhuis waar de plannen in een gedetailleerd bestemmingsplan worden vastgelegd. Voor de Binckhorst is een omgevingsplan gemaakt waar veel minder vastligt. Wethouder Boudewijn Revis (VVD): 'Ik kan niet alle zorgen wegnemen maar deze wel beperken'.

Samen op weg naar een leefbaar Zwartewaterland

Ontmoetingsplekken, beter bereikbare centra en het opsporen van eenzaamheid, zijn onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Dit kwam nadrukkelijk naar voren in de werkgroepen Leefbaarheidsplannen. Ook het aantrekkelijk houden van het buitengebied voor jonge gezinnen en ouderen heeft prioriteit. Met veel enthousiasme zet een grote groep inwoners zich in voor het mooier maken en leefbaar houden van de kernen en het buitengebied. De opbrengst van deze avonden krijgt een concrete uitwerking in de Leefbaarheidsplannen. Maar de eerste winst is al geboekt in het opstarten van een kleine kernen overleg.

Zorgen over Binckhorst blijven: vrees voor 'aangeharkte' vinexwijk

De Haagse politiek houdt zorgen over de ontwikkelingen op de Binckhorst. De vrees bestaat dat het straks toch een 'aangeharkte' wijk wordt, zonder 'rauwe randjes'. Een soort vinex, maar dan met minder voorzieningen. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) begrijpt die zorgen. ‘Het is complex’, erkent hij.

Klimaatgesprekken over kernenergie en klimaat

Thema-avonden: Het klimaat rond kernenergie Steeds vaker wordt kernenergie genoemd als dé oplossing voor het klimaatprobleem. Enerzijds is dat begrijpelijk, immers, we moeten alles op alles zetten om de klimaatcrisis af te wenden. Maar kernenergie biedt geen duurzame oplossing. Om het klimaat te redden zijn er betere, sneller beschikbare en goedkopere duurzame alternatieven. Toch laait de discussie […]

Demonstratie Borssele 26 april 2020

Op 26 april 2020 demonstreren we bij de kerncentrale Borssele. En niet alleen daar, in heel Europa gaan mensen de straat op voor een schone en duurzame toekomst. Dat betekent dus geen kernenergie en geen levensduurverlenging van Borssele. De demonstratie start om 14.00. In Nederland staat nog één kerncentrale en wel in Borssele. De centrale heeft […]

Dialoog vindt oplossingen

Onlangs vond het dialoogmoment ‘dialoog vindt oplossingen’ van het AMIF-project in WZC Ocura plaats. Het AMIF project is een samenwerking tussen Bindus, Unie van Actieve Verenigingen, het Agentschap Integratie en Inburgering, RIMO Limburg en stad Beringen. Deze partners zetten zich samen in voor het bevorderen van de participatie van derdelanders. Vormingplus zorgde voor de begeleiding van het dialoogmoment.

Burgum vreest voor 'brommend' transformatorstation

BURGUM - Actiecomité Noardermar is niet gerust op de komst van een transformatorstation op de plek van het huidige verdeelstation bij de Burgummermar. Er komt een kabelverbinding tussen het windmolenpark ten Noorden van de Waddeneilanden naar de locatie bij Burgum, de Eemshaven of Vierverlaten (Groningen). ,,Laat ze voor een buitengebied kiezen. Als de stroom hier naartoe geleid wordt, kunnen ze het toerisme wel schudden’’, zegt Klaas de Haan van het actiecomité, dat juist nu van zich laat horen, omdat er binnenkort een advies uitgebracht wordt over de meest geschikte locatie.

Econoom Richard Jong-A-Pin onderzoekt functie dorpsondersteuner

GRONINGEN, WEDDE – Econoom Richard Jong-A-Pin voerde namens de Aletta Jacobs School of Public Health in opdracht van de Vereniging Groninger Dorpen een onderzoek uit naar de functie van de dorpsondersteuners in de drie Groninger dorpen: Wedde, Onderdendam en Ulrum. Ook werden de maatschappelijke kosten en baten onderzocht. Zijn rapport werd donderdag uitgereikt aan gedeputeerde […]

Opbrengst toekomstig aardwarmte project Zwolle valt tegen; twijfels over haalbaarheid

Het Zwolse geothermie-project om op termijn met behulp van aardwarmte, zo'n 5000 woningen in Stadshagen en de Aa-landen te verwarmen, blijkt minder rendabel dan in eerste instantie gedacht werd. De opbrengst van de boorput, die de gemeente samen met de provincie en TNO in het buitengebied Dijklanden wil bouwen, is zo'n vijftig procent minder dan eerdere berekeningen hebben aangetoond.

Zorgorganisatie informeert buren bewust niet

De buurman van journalist Edith Tulp is bijzonder. Daar had ze echter nog geen idee van toen hij op twee hoog onder haar kwam wonen. ‘De zorgorganisatie die hem begeleidt, informeerde de buren bewust niet. Ze willen niet stigmatiseren. Alle begrip daarvoor. Maar ik had mijn eigen stigmatiserende diagnose al gesteld.’

Afspraken kleinschalige woningbouw onwrikbaar

Op verzoek van de ChristenUnie stond donderdag 27 februari 2020 de brief van het college over de ontwikkelingsvisie Hasselt Overwaters op de agenda van de raadsvergadering. Deze visie is opgesteld door projectontwikkelaar AM en betreft kleinschalige woningbouw in een landschappelijke setting. De agendering van deze brief was voor het CDA aanleiding om met een motie te komen. "De visie spreekt over het versterken van natuur en landschap, maar hoe doe je dat als er zeventien woningen met de nodige auto's en huisdieren komen", vroeg de heer Riezebosch (CDA) zich openlijk af.

Lokale coöperatie heeft geld binnen voor bouw van twee windmolens in Nieuwleusen

De financiering voor twee windmolens in het buitengebied van Nieuwleusen is rond. Dat meldt Coöperatie Nieuwleusen Synergie. Na jaren van voorbereidingen kan de bouw van de molens beginnen. De beide molens, met een tiphoogte van maximaal 205 meter, komen aan de Meentjesweg en de Ebbenweg. Ze sluiten aan op de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden.

Pagina's